Sněmovní tisk 730
Novela z. o odpadech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 730/0 dne 27. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Jan Látka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1340).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 730/3, který byl rozeslán 7. 2. 2013 v 14:17.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 184, usnesení č. 1507).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 2. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 44, dokument 44/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 3. 2013 a přijal usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako tisk 44/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 13. 3. 2013 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 44/2 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2013 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 126).
  Návrh projednán dne 20. 3. 2013 na 6. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 127).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  V dokumentu odeslaném do Senátu byla zjištěna chyba a do Senátu byla odeslána opravená verze.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 4. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 69, dokument 69/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 4. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (Ing. Dagmar Zvěřinová).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 4. 2013 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 69/1 (záznam z jednání).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 25. 4. 2013 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 69/2.
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 9. 5. 2013 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 4. 2013.
  Prezident zákon nepodepsal a 2. 5. 2013 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 730/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 730/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 14. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Vrácený návrh zákona zamítnut.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5449Tomáš Chalupa04500-03842.doc (23 KB) / PDF (87 KB, 2 strany) 5. 2. 2013 v 13:19:23
5452Zdeňka Horníková04503-03843.doc (26 KB) / PDF (91 KB, 2 strany) 5. 2. 2013 v 14:10:24
5454František Sivera04505-03851.doc (17 KB) / PDF (72 KB, 1 strana) 5. 2. 2013 v 13:57:40


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: informační systém, nakládání s odpadem, nebezpečný odpad, opatření na kontrolu znečištění, sledování životního prostředí, znečišťování životního prostředí

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)