Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Ekologie

Celkem nalezeno 33 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 28/0 Novela z. o odpadech - RJ Senátní návrh zákona Schváleno, 31/2011 Sb.
 90/0 Novela z. o ochraně ovzduší - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 288/2011 Sb.
 97/0 Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 330/2010 Sb.
 143/0 Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 145/0 Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojůVládní návrh zákonaSchváleno, 402/2010 Sb.
 194/0 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2009Zpráva a jinéVzato na vědomí
 219/0 Novela z. o o integrov. registru znečišťování živ. prostředí - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 77/2011 Sb.
 278/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 221/2011 Sb.
 311/0 Vl.n.z. o chemických látkách (chemický zákon) - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 350/2011 Sb.
 324/0 N. z. o uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 342/2011 Sb.
 355/0 Novela z. o ekologickém zemědělství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 344/2011 Sb.
 376/0 Novela z. o odpadech - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 264/2011 Sb.
 435/0 N.z. o Národním parku Šumava Návrh zákona zastupitelstva kraje 2. čtení - obecná rozprava
 445/0 Vl.n.z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 73/2012 Sb.
 449/0 Vl.n.z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 201/2012 Sb.
 538/0 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 38/2012 Sb.
 539/0 Vl.n.z. o ukládání oxidu uhl. do přírodních hornin. struktur - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 85/2012 Sb.
 607/0 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2010Zpráva a jinéVzato na vědomí
 622/0 Novela z. o hospodaření energií - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 318/2012 Sb.
 701/0 Novela z. o ochraně přírody a krajiny Poslanecký návrh zákona 1. čtení

1 2ISP (příhlásit)