Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Petr Nečas

Schůze: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56

1. schůze (22. - 24. 6. 2010)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 12 (24. 6. 2010)

2. schůze (7. - 9. 7. 2010)

3. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2010 (2. až 5. volební období)
část č. 6 (7. 7. 2010)

3. schůze (10. 8. 2010)

část č. 1 (10. 8. 2010)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 2, část č. 43 (10. 8. 2010)

5. schůze (21. - 24. 9. 2010)

5. Návrh poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna, Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení
část č. 19, část č. 21 (21. 9. 2010)

88. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 61 (23. 9. 2010)

89. Ústní interpelace
části č. 72-80 (23. 9. 2010)

6. schůze (23. 9. 2010)

část č. 3 (23. 9. 2010)

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněmovní tisk 120/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 18 (26. 10. 2010)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 102/ - prvé čtení
část č. 22 (27. 10. 2010)

83. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok 2013 /sněmovní tisk 132/
část č. 106 (3. 11. 2010)

8. schůze (2. 11. 2010)

část č. 3, část č. 9 (2. 11. 2010)

9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

části č. 176-177 (15. 12. 2010)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 102/ - druhé čtení
část č. 32 (8. 12. 2010)

92. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013 /sněmovní tisk 103/
část č. 200 (15. 12. 2010)

135. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 68, část č. 73 (9. 12. 2010)

136. Ústní interpelace
části č. 88-97 (9. 12. 2010)

12. schůze (21. 12. 2010)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 3 (21. 12. 2010)

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

82. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 183 (10. 2. 2011)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

část č. 6 (15. 3. 2011)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 277/ - prvé čtení
část č. 23 (15. 3. 2011)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - prvé čtení
část č. 122 (23. 3. 2011)

44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. b) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. b) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro /sněmovní tisk 265-E/
část č. 53 (16. 3. 2011)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 140/ - druhé čtení
část č. 77 (16. 3. 2011)

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 141/ - druhé čtení
část č. 78 (16. 3. 2011)

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení
část č. 78 (16. 3. 2011)

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
část č. 82 (16. 3. 2011)

108. Informace předsedy vlády Petra Nečase o pozici České republiky na jednání Evropské Rady
část č. 131, část č. 135 (23. 3. 2011)

16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 277/ - druhé čtení
část č. 155 (4. 5. 2011)

110. Ústní interpelace
části č. 56-64 (28. 4. 2011), části č. 199-204 (5. 5. 2011)

17. schůze (26. 4. 2011)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 3 (26. 4. 2011)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - druhé čtení
část č. 210 (15. 6. 2011)

113. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 82, část č. 84, část č. 88 (9. 6. 2011), části č. 213-214 (16. 6. 2011)

114. Ústní interpelace
části č. 99-107 (9. 6. 2011), části č. 221-230 (16. 6. 2011)

117. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 269/3/ - zamítnutý Senátem
část č. 279 (21. 6. 2011)

20. schůze (12. - 13. 7. 2011)

část č. 2 (12. 7. 2011)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 414/ - prvé čtení
část č. 51 (13. 7. 2011)

22. schůze (30. 8. - 9. 9. 2011)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 52, část č. 60 (2. 9. 2011)

23. schůze (20. - 27. 9. 2011)

část č. 4 (20. 9. 2011)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací, podepsaná v Praze dne 11. dubna 2011 /sněmovní tisk 336/ - druhé čtení
část č. 80 (22. 9. 2011)

117. Ústní interpelace
části č. 87-96 (22. 9. 2011)

24. schůze (22. 9. 2011)

část č. 6, část č. 12 (22. 9. 2011)

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

část č. 358 (4. 11. 2011)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 474/ - prvé čtení
část č. 37 (26. 10. 2011)

86. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/3/ - vrácený Senátem
část č. 299 (3. 11. 2011)

87. Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/3/ - vrácený Senátem
část č. 340 (3. 11. 2011), část č. 440 (5. 11. 2011), část č. 501, část č. 524 (6. 11. 2011)

88. Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 410/3/ - vrácený Senátem
část č. 322 (3. 11. 2011)

30. schůze (4. - 9. 11. 2011)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 370/ - třetí čtení
část č. 8 (4. 11. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

část č. 61 (8. 12. 2011)

89. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 415/ - třetí čtení
část č. 182, část č. 184 (14. 12. 2011)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 64-65, části č. 71-72 (8. 12. 2011)

144. Informace předsedy vlády o jednání Evropské rady ve dnech 8. a 9. prosince 2011
část č. 160, část č. 167, část č. 171 (13. 12. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 474/ - druhé čtení
část č. 39 (1. 2. 2012)

16. Vládní návrh zákona o zásluhách Václava Havla /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 41 (1. 2. 2012)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. /sněmovní tisk 570/ - prvé čtení
část č. 45 (1. 2. 2012)

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsaná v Bruselu dne 12. října 2011 /sněmovní tisk 554/ - prvé čtení
část č. 82 (2. 2. 2012)

75. Informace předsedy vlády o jednání Evropské rady dne 30. ledna 2012
část č. 209, část č. 214, část č. 218 (9. 2. 2012)

76. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 72, část č. 74, část č. 77 (2. 2. 2012)

77. Ústní interpelace
části č. 94-103 (2. 2. 2012), části č. 222-231 (9. 2. 2012)

34. schůze (9. 2. 2012)

část č. 9 (9. 2. 2012)

36. schůze (13. - 21. 3. 2012)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 621/ - prvé čtení
část č. 81 (15. 3. 2012)

70. Ústní interpelace
části č. 89-98 (15. 3. 2012)

37. schůze (20. 3. 2012)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 3 (20. 3. 2012)

38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. /sněmovní tisk 570/ - druhé čtení
část č. 25 (2. 5. 2012)

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro /sněmovní tisk 348-E/ - druhé čtení
část č. 128, část č. 130, část č. 132 (9. 5. 2012)

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsaná v Bruselu dne 12. října 2011 /sněmovní tisk 554/ - druhé čtení
část č. 46 (3. 5. 2012)

86. Ústní interpelace
části č. 55-63 (3. 5. 2012)

39. schůze (27. 4. 2012)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 1, část č. 16 (27. 4. 2012)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro /sněmovní tisk 348-E/ - druhé čtení
část č. 20 (5. 6. 2012)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 621/ - druhé čtení
část č. 296 (20. 6. 2012)

32. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 695/ - prvé čtení
část č. 79 (6. 6. 2012)

114. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 93, části č. 95-96, část č. 98 (7. 6. 2012)

115. Ústní interpelace
části č. 114-122 (7. 6. 2012), části č. 232-240 (14. 6. 2012)

118. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů návrh nařízení Rady, kterým se na období 2014-2020 zavádí program Evropa pro občany /sněmovní tisk 705-E/
část č. 211 (14. 6. 2012)

41. schůze (10. - 14. 7. 2012)

15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013-2017 /sněmovní tisk 726-E/
část č. 90 (13. 7. 2012)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 621/ - třetí čtení
část č. 42 (11. 7. 2012)

44. schůze (18. 7. 2012)

. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 4 (18. 7. 2012)

46. schůze (18. - 26. 9. 2012)

1. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 801/ - prvé čtení
části č. 24-26, část č. 30 (18. 9. 2012)

9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 621/3/ - vrácený Senátem
část č. 82 (19. 9. 2012)

113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Budapešti dne 13. června 2012 /sněmovní tisk 773/ - prvé čtení
část č. 114 (20. 9. 2012)

129. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 731/ - třetí čtení
část č. 235 (26. 9. 2012)

150. Ústní interpelace
části č. 120-128 (20. 9. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 812/ - prvé čtení
část č. 33 (24. 10. 2012)

130. Ústní interpelace
části č. 85-93 (25. 10. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

4. Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 731/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 239 (19. 12. 2012)

154. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 33 (6. 12. 2012)

157. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 248 (19. 12. 2012)

50. schůze (17. 1. 2013)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 4 (17. 1. 2013)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

179. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice (EUTM Mali) v letech 2013 a 2014 /sněmovní tisk 920/
část č. 277, část č. 282 (19. 2. 2013)

52. schůze (19. 3. - 3. 4. 2013)

části č. 196-197 (3. 4. 2013)

61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 903/ - prvé čtení
část č. 145 (26. 3. 2013)

53. schůze (7. - 17. 5. 2013)

165. Ústní interpelace
části č. 53-61 (9. 5. 2013)

54. schůze (11. - 25. 6. 2013)

část č. 71 (14. 6. 2013)

56. schůze (17. 7. 2013)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 928/ - třetí čtení
část č. 7 (17. 7. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP