(11.30 hodin)

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, hlasoval jsem pro návrh, a na sjetině je snad uvedeno, že jsem hlasoval proti návrhu. Zpochybňuji hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O této námitce rozhodneme v hlasování s číslem 48.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo souhlasí se vznesenou námitkou. Kdo je proti této námitce?

V hlasování číslo 48 přítomno 170, pro 124, proti 13. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování, které se týkalo...?

 

Poslankyně Marta Semelová: Pozměňovacího návrhu pod písmenem B2.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová B2. Stanoviska byla: negativní paní zpravodajky, doporučující pana ministra. Odhlašuji vás. Prosím, přihlaste se znovu a opakujeme tedy toto hlasování.

 

Zahajuji hlasování číslo 49 a ptám se, kdo je pro návrh B2. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 49, přítomno 170, pro 98, proti 70. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, podle sněmovního tisku 315, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanoviska prosím? (Ministr: kladné, zpravodajka: záporné.)

Zahajuji hlasování číslo 50 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. A kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 50 přítomno 171, pro 101, proti 70. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce. Končí tím projednávání bodu číslo 27, sněmovního tisku 315 ve třetím čtení.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu. Zahajuji tedy projednávání bodu číslo

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 377/ - třetí čtení

U mikrofonu je již pan ministr financí Miroslav Kalousek, zpravodajem rozpočtového výboru je pan poslanec Pavel Suchánek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 377/2.

Pan ministr financí má slovo. Otevírám rozpravu.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za rozpravu ve druhém čtení. Ve druhém čtení na plénu padly dva pozměňovací návrhy z řad opozice: od pana poslance Dolejše a pana poslance Votavy, se kterými si dovoluji zdvořile nesouhlasit. Stanovisko rozpočtového výboru a jeho pozměňovací návrh podporuji a souhlasím s ním, ale upozorňuji, že pravděpodobně při přepisu došlo k legislativně technické chybě, neboť zjevně není účelem tohoto návrhu zákon měnit, ale vylepšit jeho techniku, přesto se dostal v části šest bodu osm - ustanovení přechodná a závěrečná - tam, kde se dělí účinnost: cosi od roku 2012, cosi od roku 2013, tak bod sedm římská jedna, který má podle smyslu zákona být účinný od 1. 1. 2012, dostal se do ustanovení roku 2013. Je to zjevně (špatný) přepis, takže já si dovolím potom přednést jako legislativně technickou opravu odstranění tohoto bodu z části římská jedna bodu šest. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane ministře, jsme přesně v té rozpravě, ve které je možno tuto legislativně technickou úpravu přednést, tak jestli budete prosím tak laskav.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Takže si to prosím dovoluji: v bodu osm, to je část šestá návrhu zákona, aby z článku římská jedna byl vypuštěn bod sedm. Jinak je to všechno v pořádku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To je návrh ve třetím čtení - úprava legislativně technická. Prosím o další vaše přihlášky do rozpravy ve třetím čtení. Nehlásí se nikdo... Pardon. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Vandas: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, když si řekneme novela zákona o DPH, vypadá to na první pohled jako u všech zákonů z dílny moudré vlády šťastných zítřků, aby lid byl spokojený, ale ani tak ne teď, ale hlavně za 20, 30, dokonce 50 a více let. Když si přeložíme stručný obsah uvedeného zákona, přijdeme na to, že se jedná o to, čemu se dříve říkala úprava cen, samozřejmě směrem nahoru, a ještě dříve se tomu říkalo zdražení. Každé zdražení má nějaký důvod. Ten je prostý. Jde zjednodušeně řečeno o zajištění transferu peněz od občanů, a to všech, i těch nejchudších, do kapes správců penzijních fondů. Potřebnost důchodové reformy je už jiné téma, které však bezprostředně souvisí. Jde tady o likvidaci systému, který by mohl fungovat ještě desítky let, kdyby vláda svými ať už realizovanými, nebo plánovanými zásahy nepřipravovala jeho rozvrat. Přitom se vláda zuřivě brání progresivnímu zdanění mezd v nejvyšším pásmu, které je úplně běžné ve státech, jejichž životní úroveň je naší cílovou metou. Někdy ale pochybuji, jestli tato cílová meta platí ve všem. Tyto státy na západ od nás mají také zároveň vysoce rozvinutý stupeň toho, čemu říkáme sociální stát. Často tady z toho místa vedeme disputace o tom, jaký je rozdíl mezi levicí a pravicí a zda končí, nebo pokračuje sociální stát. Rozdíl mezi námi vidím hlavně v tom, že my nalevo chceme společnost, kde míra solidarity zajišťuje, aby se každý cítil jako plnoprávný občan, který nikomu nic nedluží za to, že je o něj v případě nouze postaráno, a nemusí nikomu děkovat a líbat ruce. A co chcete vy pod heslem "pracovat se přece musí vyplatit"? Toto heslo by se také dalo přeložit "co nejlevnější práci pro podnikatele". Funguje to asi následovně: Občánku, vezmi jakoukoliv práci. Když se budeš zpěčovat, tak ti omezíme nebo úplně vezmeme podporu v nezaměstnanosti. Pak tě necháme trochu zadlužit a pošleme na tebe soukromého exekutora. Když už nevíš kudy kam, tak ti do ruky vrazíme koště a pošleme do ulic, abys změkl, ať tě, ty darmožroute, občané, kteří na tebe v potu tváře pracují, vidí! A když už jsi tak starý, abys mohl uniknout do předčasného důchodu, tak ti ho alespoň znevýhodníme. A toto celé martyrium ti okořeníme zdražením základních potřeb! Nepokoušej se, občánku, ani být nemocný, léky bys sotva zaplatil, natožpak pobyt v nemocnici. A aby se kruh uzavřel, dneska ráno jsem poslouchal televizi a vlastně mi došlo, že zvýšením dolní sazby dojde i ke zdražení služeb pohřebnictví.

Reforma jako na dlani přehledně a názorně. A jako nejodpornější z toho všeho pokládám výroky členů vládní koalice jako ten, kdo je v hmotné nouzi, musí být vděčný za to, že se na něj spoluobčané skládají. Jsou to diskriminační výroky, které ničí sociální smír. Potom se nemůžeme divit, že se i u nás stávkuje a protestuje. Důvodem nejsou jenom hmotné statky, ale arogance moci, která takzvanými reformami se snaží dále dělit společnost.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále je přihlášen pan poslanec Bohuslav Sobotka do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní předsedkyně. Dámy a pánové, vážená vládo, tady byla v rozpravě, kterou dnes vedeme nad reformními zákony, zmiňována otázka času, otázka toho, jak zde dlouho v ČR vládne pravice. Já bych se rád i v souvislosti s tímto zákonem a v přímé souvislosti s tímto zákonem o tom podrobněji zmínil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP