(10.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Přátelé, nevymlouvejte se tedy na egoismus, nevymlouvejte se na chamtivost, neříkejte, že by tak někdo mohl říci, víte, já bych rád, ale to víte, ve mně ta chamtivost, ta chamtivost se mnou lomcuje jako a já bohužel... taky v něčem jedu, protože jsem lidsky chamtivý, že ano. Víte, nedělejte takovou antropologizaci a biologizaci těch problémů. To je úplně falešná cesta. Jako my jsme tady poslanci a vytváříme normy a pravidla pro to, aby se v této zemi nedařilo především těm chamtivým, aby to prostě nevypadalo tak, že veřejné peníze jsou rájem právě pro ty, kteří mají k chamtivosti největší sklony.

A to, oč se v tomto sporu jedná, je, abychom vytvořili takové podmínky, které půjde co nejhůře obejít, které jsou nejtíže obejitelné, aby si prostě někteří nechali zajít chuť, protože je velmi těžké se k těm penězům dostat, anebo proto, že jim ty peníze vlastně nepatří, protože jsou u těch, kdo ty zakázky vypisují. Skončeme tedy tyto naučné mravoličné řeči a zabývejme se tím, jestli něco řádně nebo neřádně uděláme pro to, abychom měli kontrolu nad veřejnými penězi. Jinak ta debata se totiž dostává úplně do slepé uličky.

A já prostě opakuji a budu to říkat všude, že pokud to dopadne tak, jak to vypadá, a vy nepodpoříte návrh, ve kterém se skutečně musí vítězný svléci donaha, tak jste prostě couvli, přátelé! Vy jste před touto chamtivostí jednoduše couvli! Vy jste si řekli necháme to tak, ono bůhvíkdo na tom všechno profituje. Nevyvlečete se tedy vy z toho, že teď se rozhodujete o tom, jestli to myslíte vážně, nebo je to pouze hra. A prosím vás, byl bych nerad, kdyby tady ve Sněmovně teďka defilovali všichni poslanci, kteří by říkali příklady toho, kde někdo nějaký sociálně demokratický politik také provedl nějakou zakázku, která je problematická. To je příliš laciné. To asi chápete, že bychom tady mohli být do večera, kdybychom si začali navzájem, vzhledem k tomu, kolik máme komunálních politiků, vykládat, kdo co všechno někde provedl způsobem, který není úplně čistý. Já jsem tady použil kauzy Opencard a ProMoPro proto, že to jsou dneska nejviditelnější kauzy na scéně. Vy budete mluvit o dalších. Tohle také není cesta. Nevymlouvejte se teďka na to, kdo co, a udělejme společně krok, který všem těmto kauzám, ať jsou odkudkoliv, ať jsou z kterékoliv strany, ať se týkají kteréhokoliv regionu, ať tu prostě prostor ztíží, ať prostě zítra je to těžší než to bylo dosud. To je to, co po vás žádám, a byl bych rád, kdybychom hlasovali a kdybychom rozhodli, aby se ukázalo, kdo kde stojí. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Faktická poznámka pan poslance Lukša, poté je přihlášen pan ministr Jankovský a pan poslanec Krupka. Prosím, faktická.

 

Poslanec Pavol Lukša: Paní předsedající, dvě technické. První. Masarykovo náměstí se dláždilo nikoli před listopadem 1989, ale v době nedávno minulé. A za druhé. Byly tady kauzy Opencard, ProMoPro, zapomněli jsme na Mosteckou uhelnou.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Další faktická pan poslance Rykala?

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo, paní předsedající. Chtěl bych vám jenom říci, že do mé poslanecké kanceláře do Ostravy jezdí občané z Čeladné, kde je pan Lukša starosta, a říkají mi různé věci o panu starostovi Čeladné. Ptají se, jak se ho mají zbavit. Já jim říkám: pana Lukšu už prostě příště nevolte!

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ještě pan poslanec Lukša, faktická.

 

Poslanec Pavol Lukša: Ne, to není reakce, paní předsedající, taky jenom malá technická. A proto mě na té Čeladné volí a volí... (Potlesk poslanců vládní koalice.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: S přednostním právem je již přihlášen pan ministr Jankovský, pane předsedo Sobotko.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Chtěl bych touto cestou poděkovat panu místopředsedovi Zaorálkovi, protože on tu naši práci vlastně pochválil. On totiž řekl ve svém vystoupení, že kdyby vládní novela byla dnes schvalována tak, jako byla ta původní, že by ji sociální demokracie podpořila. A já si tohoto ocenění skutečně vážím. A mohu současně ujistit, že další úpravy, které se tam dělaly, nebyly v žádném případě proti duchu tohoto zákona.

A ještě jenom taková poznámka na závěr: My už jsme se jednou o tom, jak se dodavatel, uchazeč, vítězný uchazeč rozkryje, bavili. Bavili jsme se o tom v září loňského roku, kdy jsme dělali malou úpravu z hlediska zákona o veřejných zakázkách, kde jsme museli vyloučit požadavek rozkrytí struktury, protože by se nemohla zahraniční společnost zúčastnit veřejných zakázek. A já si velmi dobře pamatuji, že na formulaci, jak má dodavatel prokázat svoji vlastnickou strukturu, a tuto formulaci dnes přenášíme na subdodavatele, tak na této formulaci jsme se dohodli průřezově právě se sociální demokracií. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. S přednostním právem pan poslanec a předseda Sobotka, poté pan poslanec Krupka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, nejprve jedna organizační informace, abyste si mohli dobře naplánovat svůj čas. Chtěl bych avizovat, že před závěrečným hlasováním o tomto návrhu zákona sociální demokracie požádá o hodinou přestávku na jednání poslaneckého klubu. To je poznámka číslo jedna.

Poznámka číslo dvě se týká otázky anonymních akciových společností, protože jsem to byl já, kdo sem vnesl, na půdu Poslanecké sněmovny, téma zrušení anonymních akciových společností. Chtěl bych připomenout, že zanedlouho to bude tuším dva a půl roku, kdy tady sociální demokraté předložili příslušnou legislativní změnu, která zajišťovala, aby došlo k zaknihování do té doby anonymních listinných akcií. A je velká škoda, že Poslanecká sněmovna v minulém volebním období náš návrh nepodpořila, protože dneska už jsme mohli být mnohem dál. Ale přesto jsem velmi rád, že po několika letech dokonce i pravicová koalice, a dokonce i ODS, začala uvažovat tím směrem, který před dvěma a půl lety navrhovala sociální demokracie. Já to říkám proto, že má cenu tyto věci navrhovat a že má cenu tyto věci dělat. A jestliže dnes kolega Petrů neuspěje se svým pozměňujícím návrhem, tak jsem přesvědčen, že za rok za dva tento návrh bude přijat, protože se stane součástí obecného přesvědčení o tom, že takto je to správně a že se dá postupovat jedině tímto způsobem. Chtěl bych tedy na příkladu, kdy my jsme se před dvěma a půl rokem navrhli zrušit anonymní společnosti, tak tehdy jsme tady byli skoro sami, málem jste nám tady nadávali, že chceme znárodňovat, že prostě chceme odtajnit vlastnictví a že to je vlastně špatně, že vlastnictví vyžaduje soukromí a klid, a aby se nikdo nezajímal o to, co komu vlastně patří, tak tehdy jste tady tento návrh zamítli. A po dvou a půl letech se veřejné mínění a situace změnily od té doby, že dnes už ani ODS si nemůže dovolit stavět se proti tomuto trendu a proti tomuto proudu. Doufám, že brzy tady dospějeme k názoru, že i návrh, který předkládá Jiří Petrů a který podporují občanské iniciativy, tady ve finále v Poslanecké sněmovně bude přijat. Je to jenom otázka času. A my jako sociální demokraté se rozhodně nevzdáme.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Slovo má předseda vlády Petr Nečas, poté ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já mohu skutečně potvrdit, že pan předseda sociální demokracie vnesl toto téma do Poslanecké sněmovny, téma neprůhledných majetkových struktur. On ho dokonce velmi důsledně vnesl nejenom na půdu Poslanecké sněmovny, ale i do činnosti vlády, ve které seděl jako ministr financí, když prosadil privatizaci například Škody Plzeň změti naprosto neprůhledných společností z různých Kajmanských ostrovů apod. a zúčastnil se celé řady dalších podobných kroků neprůhledných privatizací a státních transakcí. Velmi důsledně to tedy vnášel i svou činností nejenom do činnosti legislativy, ale i exekutivy. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Slovo má ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, poté jsem zaregistrovala další přihlášku pana předsedy Sobotky. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, paní předsedající. Já mám jen drobnou poznámku k vystoupení pana předsedy sociální demokracie. Platí heslo, že když dva dělají totéž, tak to většinou nebývá totéž. Je třeba si uvědomit, že ty zákony, které zde navrhovali sociální demokraté, byly z hlediska kvality napsání velmi nekvalitní a podle většiny expertů na obchodní právo protiústavní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP