(10.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Hlásí se pan místopředseda Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já bych chtěl jenom říci, že za možnost spolupracovat samozřejmě děkuji, protože my jsme řekli, že na práci na přípravě protikorupční legislativy jsme připraveni se podílet, a jsem rád, že jsme se na tom podílet mohli, a jsem rád, že do toho byly zahrnuty i ony další iniciativy, že to vypadalo, že i vy s nimi komunikujete. Nesouhlasím úplně s tím, že ten chaos do toho vnášely nějaké návrhy vnášené na poslední chvíli, v tom, že mně připadá, a to musím říct na adresu pana ministra - ten základní problém byl na straně ministerstva, protože ministerstvo nebylo schopno předložit návrh do Sněmovny jednou, za kterým by si prostě stálo a který by byl jasným základem té debaty, protože by to byl už výsledek určitého konsenzu. Pan ministr dobře ví, že to takto nebylo, že tento návrh se potom pozměňovacích návrhů měnil v průběhu předkládání ve výborech, což je jednoznačně chyba. Nechci tady lacině umývat hlavu, ale prostě když už to pan ministr otevřel, tak s pozměňovacími návrhy přišlo skutečně ministerstvo. Je to ta neblahá praxe, která tady v poslední době je, že se přes poslance na poslední chvíli z útrob ministerstva dodávají pozměňovací návrhy komplexní a jiné, ve kterých se úplně mění to, co původně vláda nebo ministr do výboru pošle. Takže bohužel, když už takto, tak tedy musím říci, že situaci řádně zkomplikovalo ministerstvo samotné.

A pak, pokud jsme tedy byli takto pozváni ke společné práci a sešli jsme se, tak prostě já tady říkám, že my jsme se takto společně dobrali určitého výsledku, který nám připadal nakonec přijatelný, a dokonce jsme si mysleli, že na něm může být shoda, a vypadalo to i s některými vládními koaličními stranami, že jim to připadá podobně a ty argumenty chápou stejně, a já vám říkám, že kdybyste to přijali v té podobě, jak tady dnes pléduji, tak klub sociální demokracie to prostě podpoří. My bychom výsledek této práce podpořili a bylo by to tak, že bychom skrz politické strany tady měli výsledek, konkrétní krok v boji s korupcí. Takže by to potom skutečně vydalo plody. Já ale tady konstatuji, že v závěru této práce došlo k tomu, že dnes koalice po dohodě nepodpoří určitý prvek této úpravy, který nám připadá naprosto zásadní. A já jsem tady dneska vystoupil a tak dlouho mluvil jenom proto, abych vysvětlil, proč mi to připadá tak důležité. A protože to asi neříkám dost jednoduše a srozumitelně, tak to pro pořádek ještě řeknu jednou a naposled.

Základ, přátelé, toho problému je v tom, že korupce pro nás politiky je především problém parazitování na veřejných penězích. A jde o to přístup k nim učinit průhledným. To znamená, pokud se někdo dostane k milionům, stamilionům nebo dokonce miliardám, tak pokud uspěje v soutěži, tak by měl počítat s tím, že pak my se budeme chtít dozvědět - ať už v komunále, nebo ve vládě - kdo je ten, kdo se k těm penězům dostal, a ten dotyčný to musí prostě sdělit, musí tu svou vlastnickou strukturu vyjevit! Opakuji: do fyzického vlastníka nebo obchodovatelné společnosti. To je jednoduchý princip a uspěli byste s ním v poměrně drtivé části parlamentů civilizovaného světa. A dalo by se tady dlouze dokládat, že v zahraničí skutečně takovýto tvrdý požadavek na transparentnost těch, kteří čerpaní veřejné peníze, existuje, protože když jsou to peníze lidí, občanů, z veřejné pokladny, tak je právo vědět, kdo na ně sahá. Tím spíš, že o tom rozhodují politici a může docházet ke konfliktu zájmů. To znamená, proto ta část je tak důležitá! Proto nám jde o tento moment návrhu zákona! A proto nám šlo o to, aby ten právě tam byl. A ve chvíli, kdy se řekne, že právě ten bohužel my nepouštíme, tak jakkoliv v této normě je řada věcí, které jsou krokem vpřed, tak v celku je to selhání v tom základním. V úsilí o vytvoření transparentního veřejného řízení zůstáváme ne napůl cesty, ale jsme někde na začátku!

A pokud mi někdo přijde říct, ať se nebojím, že za dva tři měsíce se znova k tomu vrátíme, a dokonce jsem některými ujišťován, že se nad tím zase znovu sejdeme, nezlobte se, ale to už jsem tady slyšel mnohokrát! Dokonce bych mohl vzpomenout paní místopředsedkyni vlády Karolínu Peake, která tady ve Sněmovně slibovala, a říkala nám všem, když se rušila úprava, která tady byla přijata ještě před volbami, tak tehdy jsme slyšeli ujištění, že se k tomu vrátíme a problém transparentnosti vyřešíme. Takže to tady bylo dáno veřejně před všemi. Tak jsme se k němu vrátili a já znovu slyším od poslanců vládní koalice, ať to bereme tak, že se to v tuto chvíli úplně napoprvé nepovedlo - ono je to už napodruhé - a že se k tomu za dva tři měsíce vrátíme a znovu se pokusíme problém transparentnosti vyřešit. Rozumíte, to, co říkám, je prosté. Já říkám - proč za dva za tři měsíce? Teď tady máme novelu zákona o veřejných zakázkách, teď ten úkol stojí před námi, tak jsme měli za úkol to udělat. A snad se nebudete divit, že mně nepřipadá úplně věrohodné, když mi říkáte, že za půl roku to tady předložíme znova. Prostě to už jsem slyšel mnohokrát, opakuje se to v celé řadě věcí a já, nezlobte se, v tom případě tvrdím to, co říkám. Vláda a vy jste nesplnili ten úkol! A já prostě nemám důvod věřit tomu, proč za půl roku budete mít víc odvahy a více ochoty učinit to, co nemáte odvahu učinit nyní!

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se pan poslanec Lukša, ale také se přihlásila paní místopředsedkyně vlády s přednostním právem. Tak pokud pan poslanec dá přednost paní místopředsedkyni Peake... (Poslanec Lukša uvolnil místo u řečnického pultu, které před okamžikem zaujal.) Karolína Peake má slovo.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, vážení kolegové, dámy a pánové, ano je tady řada konkrétních kauz, které se snažíme řešit možná i v rámci tohoto zákona - kauza Opencard, ProMoPro, také kauza OKD, o které se zde zapomněla ČSSD zmínit. I to je jedna z kauz, kterou určitě chceme řešit. Ovšem na problémy, které se snažíme vyřešit nejenom v zákoně o veřejných zakázkách, ale i v novém obchodním zákoníku při veřejném zadávání, nebylo zaděláno starým zákonem o veřejných zakázkách. Na problémy, které zde řešíme, bylo zaděláno ve chvíli, kdy vznikla právnická osoba, ve chvíli, kdy vznikl institut akcií. Tady nebojujeme se špatným zákonem o veřejných zakázkách. Bojujeme s lidskou chamtivostí, s touhou po penězích, se schopností ohýbat zákony, které i když jsou napsány tak, že lze se chovat čestně a otevřeně, tak to zkrátka lidé nedělají, a nedělají to právě v souvislosti s čerpáním veřejných peněz. Můžeme udělat maximum pro to, abychom prostor pro ohýbání zákona omezili, můžeme udělat maximum pro to, abychom prostor pro korupci na minimální možný prostor omezili. Dokud budou lidé lidmi, nikdy se nám nepodaří korupci vymýtit dosytosti. Ale děláme nyní zásadní krok, děláme ten krok v rámci zákona o veřejných zakázkách, podle nějž by už nebylo možné šít zakázky na míru, a děláme jej také koaliční dohodou o faktickém zrušení anonymních akcií. A to si myslím, vůbec není málo!

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní ministryni a prosím pana poslance Pavola Lukšu.

 

Poslanec Pavol Lukša: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já si myslím, že mluvíme-li tady o tom, že bychom měli znát vlastnické struktury, tak si myslím, že ani to nám to do budoucna nemůže vyřešit, protože pan Zaorálek zná velice dobře příklad ze svého magistrátního města Ostravy, kdy je známa vlastnická struktura společnosti, která rekonstruovala Masarykovo náměstí, a výsledek je docela tristní, protože jsme vyměnili českou žulu za čínskou v domnění, že je kvalitnější. Bohužel po roce se rozpadla. Takže, pane Zaorálku prostřednictvím paní předsedající, víte, tam, kde jsou peníze, je i pokušení. Děkuji vám. (Potlesk některých poslanců na pravici.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Pan místopředseda Zaorálek má slovo, poté pan ministr Jankovský.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. To, co říkal, pan poslanec Lukša, to vlastně je blízko toho, co říkala paní místopředsedkyně Karolína Peake, když mluvila o tom, že bojujeme s lidskou chamtivostí, s pokušením. Víte, problém je v tom, že to je přesně argumentace před listopadem 1989. Komunisté tady vytvořili poměrně dokonalý systém a pak si stěžovali na to, že lidé nejsou dokonalí, že lidé mají chyby. Socialistický systém byl vynikající, pouze lidé selhali. Byl bych nerad, kdybyste argumentovali podobně. Prostě bohužel kapitalismus je vynikající, pouze lidé jsou chamtiví. Problém je v tom, že musíme vytvořit podmínky pro to, aby chamtivost neměla volné pole. Naším úkolem je nastavit to takovým způsobem, aby bylo velmi obtížné pro chamtivost, aby se dostávala k penězům nedovoleným způsobem tím, že dochází ke střetu zájmů apod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP