(10.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

A jakkoliv je třeba se všemi spolupracovat, tak beru vážně výhrady, které dneska z některých sdružení zaznívají, protože to, co říkají, je poměrně jednoduché a srozumitelné. Transparentnost veřejných zakázek je v zásadě to, aby ten, kdo uspěje v soutěži o veřejné peníze, abychom se dobrali toho, kdo skutečně fyzicky firmu vlastní. Tohle je požadavek, který v civilizované společnosti je normální v celé řadě zemí světa, a šlo o to, aby i Česká republika se stala součástí civilizovaného světa, kde si dáváme pozor na to, komu dáváme veřejné peníze. Rozumíte, aby to nebylo tak, že veřejné peníze se prostě stávají kořistí firem, dokonce i politiků, institucí, o kterých my nic nevíme, které plynou bůhví kam, a dokonce končí možná někde i u organizovaného zločinu. To všechno jsou možnosti ve chvíli, kdy nevíme, komu peníze plynou. V případě privátních společností jsou samozřejmě možnosti zákonem omezené a musíme respektovat to, že jsou to privátní firmy, ale jakmile se jedná o hospodaření s veřejnými penězi, tak máme právo chtít vědět, kdo je ten, kdo s penězi zachází. A tady si myslím, že ta určitá tvrdost, nekompromisnost je prostě na místě. Víte dobře, že takováto tvrdost je i při zacházení s evropskými penězi. A dokonce při zacházení s evropskými penězi je to ještě tvrdší, než je tady požadováno. Pokud se nepletu, při zacházení s evropskými penězi je dokonce takové opatření, že v případě, že firma poruší podmínky, tak nejenom že musí vracet prostředky, ale dokonce musí platit pokutu ještě jednou sto procent toho, co dostala. To znamená, že Evropa tady postupuje velice tvrdě. Jakmile jde o peníze, které se dostávají z veřejného koše, tak je možné, a dokonce nutné být tvrdý. A to je to, oč se tady jedná.

Takže já jsem přesvědčen, že pokud dneska ze strany těchto sdružení nebo organizací zaznívají velmi vážné výhrady, a mohu to tady citovat, ony tvrdí, že jsme tomu požadavku nedostáli, že skrz těch 10 % akcií, skrz nedostatečnou snahu pokrýt i subdodavatele z hlediska vlastnické struktury pořád ponecháváme velký prostor tomu, aby se znejasňovalo, kam vlastně ty peníze přijdou. V případě kauzy ProMoPro se jednalo o sumu 600 mil., kterou dostala firma ProMoPro, ta ji potom předala společnosti NWDC a 135 mil. pak dostala firma Deeside Service Solution na britských ostrovech. Když vezmete tuto kauzu a to, co vy navrhujete, tak vám prostě říkám, že v případě kauzy ProMoPro budeme čelit stejně netransparentní situaci jako dnes. Takže tady máme konkrétní příklad, který jsme ještě ve Sněmovně nedotáhli, a já vám říkám, že úprava zákona, kterou navrhujete z hlediska toho, co vy tam navrhujete, nás v této konkrétní kauze neposune ani o krok k transparentnímu vlastníkovi, ani o krok víc k tomu, že bychom věděli, kdo těch 600 mil. nakonec tedy čerpá. A nás to nezajímá? Chápete, je nám to jedno, kam se 600 mil. podělo, je nám jedno, kdo se dostal ke 135 mil., kdo to je firma Deeside Service Solution? Je nám to úplně jedno? Vy tím, že toto odhlasujete, dáváte najevo, že my se v této kauze zítra nebudeme zabývat tím, kam peníze vlastně přišly. Je to konkrétní kauza, žádná teorie. Já vám říkám: tohle, co navrhujete, nevyřešíme nic. Chápete, jestliže vy tady něco navrhujete, tak byste měli vzít tyto sporné kauzy dneška a najít model, který nám umožní zítra v tomhle postupovat jednoznačně a zabránit tomu, aby nám utíkaly peníze, o kterých my potom ani nevíme, kam nám utekly. Jestli jste si nedali ani tu práci, abyste vámi navrhovanou úpravu použili a zkusili ji použít na tyhle kauzy, Opencard, ProMoPro a další, a přesto to tady s klidem předkládáte, tak mi to prostě připadá, že vám na tom nezáleží. Vám nezáleží na tom, aby zítra podobné kauzy nebyly na první straně titulků novin, jako je to dneska. A samozřejmě že budou, protože tohle prostě to nezmění. (Hlasy zprava.)

Jak to, že to není pravda? Soustřeďme se na to, jestli kauza ProMoPro, kde jde o 600 mil., kde firma Deeside Service Solution přes NWDC dostala 135 mil. Vy tvrdíte, že vámi navrhovaná norma zítra odkryje vlastníka, vy tvrdíte, že se to stane. Soustřeďme se na tuhle věc, to je podstatné. Já vám říkám, že ne, že se nic nezmění. Dokažte mi dnes, že tato kauza se díky vaší novele dostane do jiného úhlu a že bude možné se dobrat vlastníka a zabráníme tomu, aby peníze šly někam do černé díry, co nejsme schopni vůbec zkoumat.

Jestli jste ale toto nedokázali pokrýt, tak prostě kašlete na veřejnost, kašlete na to, jak to ve reálu konkrétně pracuje, je vám to jedno a přijímáte opatření jenom, abyste něco přijali. A zítra tu budeme mít stejné kauzy, podobné a vám to zřejmě vůbec nevadí! (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se pan ministr Jankovský.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Já bych jenom krátce zareagoval. Protože už nejsme v zemi, kde zítra znamená již včera, tak bych jenom chtěl poupravit slova o tom, že vyjádření platformy jsou dva měsíce stará. Druhé čtení této právní normy bylo nedávno, je to minulý týden, pokud si pan místopředseda vzpomene. A tady je napsáno: k návrhům předloženým panem zpravodajem Petrů a následně paní poslankyně Andrýsové. Byla to reakce na pozměňovací návrhy druhého čtení. Takže to je k časovému kontextu.

K věcnému kontextu. Já jsem pro to, aby se vlastnická struktura, pokud to pomůže veřejným zakázkám, odkrývala, ale já jsem skutečně přesvědčen, že ten návrh, jak je koncipován, skutečně vykazuje problémové prvky, a proto není možné ho přijmout. A to je z mé strany všechno a není to, prosím, názor jenom můj. Takže to je tak skutečně, co bych k tomu na závěr chtěl dodat.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. A ptám se, zda se ještě někdo hlásí. Pan Zaorálek je už u mikrofonu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Upřesnění pana ministra Jankovského přijímám. Já jsem neměl k dispozici, nedostal jsem toto vyjádření. Já jsem ho tedy mylně identifikoval jako staré, které mám. To samozřejmě akceptuji. Nicméně jádro věci, opakuji, je to, co jsem řekl.

Vy jste, pane ministře, tady teď řekl, že máte prostě určité výhrady k tomu, že tam jsou prostě věcné problémy, díky kterým to nepodpoříte, nicméně já si myslím, že problém stojí jinak. Asi nemá cenu, abychom se přeli. Já budu říkat, že mně to připadá dostatečné, a vy že ne. Pro mě je základní otázka, kterou jsem tady položil. My tady máme konkrétní kauzy, kterým čelíme, Opencard, ProMoPro, problém Škoda Plzeň a podobně. Úkol byl pro ministerstvo a pro politiky, kteří se toho účastnili, aby vytvořili takový způsob transparentnosti při získávání veřejných zakázek, který do budoucna něčemu podobnému zabrání.

Já vám tady říkám, že u těchto kauz, pokud použijeme vaši normu, u těchto podle mě velmi společensky škodlivých, se špatnými dopady na veřejnost, protože co je více demoralizující než v podstatě rozkrádání veřejných peněz, a my nevíme, kam peníze mizí. Vy jste měli za úkol připravit normu, která zabrání opakování těchto kauz. To je v jádru podstata úkolu, před kterým jste stáli. To znamená nestačí říci, že vám se tato úprava nezdá. Vy jste byli povinni předložit takovou, která do budoucna opakování těchto kauz zabrání nebo mu zamezí. Pokud jste to neudělali, tak jste prostě svůj úkol nesplnili. Pak to znamená, že to, co je předkládáno Sněmovně, je prostě čeření vody. Ale není to podstatný krok, který umožní zítra předcházet skandálům, které tady zamořují politický život, veřejný život v této zemi, kvůli kterému my dáváme další a další návrhy na mimořádné schůze Sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr Jankovský.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Já musím ještě na to jednou reagovat velmi krátce. Já jsem si skutečně velmi přál, aby tahle právní úprava byla úprava, na které se shodne jak koalice, tak opozice. Také jsme zvali, aby do naší pracovní skupiny přišli zástupci všech poslaneckých klubů. Také se na začátku několikrát zástupce sociální demokracie zúčastnil. Od února vládní předloha visela na webových stránkách. Celou dobu jsme to projednávali v meziresortu. A najednou v rámci projednání ve výboru po prvním čtení, najednou přistoupíme na něco, o čem jsme rok neměli ani tušení. Já si myslím, že to je velmi špatný postup a přijímat něco unáhleně, urychleně, jenom proto, že voláme po tom, že se to má rozkrýt, a udělat to nekvalitně, není podle mě dobrá cesta. My jsme na tom rok pracovali a roky byly otevřené dveře pro každého, aby se na této práci zúčastnil. A ti, kteří na tuto pracovní skupinu chodili, mi to mohou jenom potvrdit! Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP