(10.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v rozpravě. Hlásí se pan poslanec Skokan. Rozuměla jsem vašemu gestu, pane ministře? Ano. Tak poté vystoupí pan ministr Jankovský. Teď má slovo pan poslanec Skokan.

 

Poslanec Petr Skokan: Dobré ráno, vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Já bych se mohl dostat do střetu zájmů, takže se k tomuto zákonu zdržím komentářů a zdržím se hlasování. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr Jankovský a před ním ještě vystoupí paní poslankyně Lenka Andrýsová. (Silný hluk v sále.)

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Vážené kolegyně, kolegové, ještě bych chtěla načíst jednu legislativně technickou úpravu. Týká se to mých pozměňovacích návrhů F1, F2, bodu 8, § 147a.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Paní poslankyně, promiňte, já vás přeruším. Nevěřím, že někdo ze Sněmovny může dobře slyšet, co přednášíte. A myslím si, že to je dost vážné na to, abychom to poslouchali. Jestli můžete, paní poslankyně, zvyšte hlas, ale skutečně to hlavní, co by měla odvést, je Sněmovna, aby vám poskytla takovou atmosféru, ve které to opravdu bude slyšet. Promiňte a pokračujte.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Děkuji, takže já to ještě zopakuji. Týká se to mých pozměňovacích návrhů F1, F2. Jedná se o legislativně technickou úpravu, o bod 8, týká se to § 147a, a to v bodě 5, kdy ve druhé větě "Má-li dodavatel", bude "Má-li subdodavatel formu akciové společnosti". Případně podrobnosti ještě legislativnímu odboru dovysvětlím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: To je všechno od paní poslankyně. Nyní má slovo pan ministr Jankovský. Prosím, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji, vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já bych chtěl poděkovat za to, že v průběhu druhého a následně po druhém čtení jsme projednali řadu pozměňovacích návrhů, které zazněly jak na výboru pro veřejnou správu, tak na hospodářském výboru, a samozřejmě i samotné pozměňovací návrhy paní poslankyně Andrýsové nebo pánů poslanců Petrů, Krupky, Bendy, Vysloužila. Řada pozměňovacích návrhů jsou návrhy, které předkládanou právní úpravu veřejných zakázek zlepšují, a z toho důvodu některé ty pozměňovací návrhy mají jednoznačnou podporu Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo souhlasí s návrhem hospodářského výboru, protože obsahuje body, které zkvalitňují původní sněmovní tisk, a přináší změny, které mimo jiné vyplývají i z vypořádání připomínek, které proběhlo na konci tohoto roku.

Co se týče výboru pro veřejnou správu, tak tam jsou rovněž pozměňovací návrhy, které jdou správným směrem. Některé ty návrhy se kryjí s tím, co bylo projednáno na hospodářském výboru. Nicméně jsou tam některé úpravy, které považujeme za legislativně řekněme pochybné nebo nedotažené a z toho důvodu je nepodporujeme.

Ještě bych se krátce vyjádřil k tomu, co tady zaznělo. Byl bych velice nerad, aby tato Sněmovna došla k názoru, že jedinou organizací, která spolupracovala na přípravě tohoto zákona, byl Nadační fond. Není tomu tak. Od samého začátku Ministerstvo pro místní rozvoj úzce spolupracovalo s několika organizacemi, jako je Transparency International, Oživení, zástupci poslaneckých klubů, zástupci resortů, a s nimi jsme pracovali na této novele od září loňského roku.

Ještě jednou bych rád poznamenal, že před druhým čtením jsem byl velice rád, když jsme dostali do rukou dopis nebo mínění Transparency International, Oživení a Nadace Open Society Fund, kteří jednoznačně podporují vládní návrh tak, jak byl předložen. Teprve až poté, až při jednání výboru pro veřejnou správu a v nějakém období před ním, se začal zajímat a začal připomínkovat Nadační fond. Takže nedělejme a nevytvářejme tady iluzi, že pouze Nadační fond pracoval na této novele. Není to pravda a rok předtím už na této novele pracovaly jiné nevládní organizace a je na to mnoho dokladů.

Úprava, která je dnes předkládána panem poslancem Petrů, tak je úprava, která samozřejmě z hlediska rozkrývání struktur jde správným směrem, nicméně se domnívám, že řada věcí tam není zcela dotažena. A abych nebyl v tomto tvrzení úplně sám, tak přečtu kousek vyjádření Platformy pro veřejné zakázky, která s námi vlastně pracuje od samého začátku.

Odůvodnění platformy k návrhům předloženým panem zpravodajem. Návrh podle našeho názoru představuje teoreticky zásadní zlepšení v tom, jak zacházet s netransparentními společnostmi, avšak dík jeho složitosti a hutnému obsahu a také jeho pozdnímu načasování expertní skupina platformy nebyla schopna vyřešit některé nesrovnalosti a otázky týkající se změn legislativního textu a možného dopadu implementace navržené úpravy. - Z toho je tedy zřejmé, že není vše tak růžové a tak krásné, jak to vypadá na první pohled.

Takže tímto děkuji všem, kteří se na novele podíleli, všem, kteří ji připomínkovali, a věřím, že dnešní úprava skutečně přispěje ke zlepšení stavu ve veřejném zadávání, a chci připomenout její zásadní význam. Zákonem o veřejných zakázkách chceme zlepšit férové a otevřené zadávání. To znamená zvýšit konkurenci, zvýšit možnost většímu počtu firem, aby se do výběrových řízení dostaly. Pokud se nám toto podaří, tak se domnívám, že to, co řešíme následně, to znamená vlastnické struktury, už nebudeme muset řešit, protože skutečně nám nebude docházet k ohýbání veřejných zakázek. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi a ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Hlásí se pan místopředseda Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jenom bych chtěl říci, že tady to prohlášení platformy, které tady přečetl pan ministr, je tuším dva měsíce staré. A pokud vím, tak bylo dáváno také proto, protože byla obava, že pozměňovacími návrhy by se dala celá úprava v podstatě znehodnotit. Čemuž rozumím. Na druhé straně Platforma pro veřejné zakázky, pokud se nepletu, dává dohromady celou řadu subjektů, které se účastnily práce s ministerstvem. Je tam celá řada právních společností, společností investičních a dalších, které vlastně často spolupracují s těmi, kteří se veřejných zakázek účastní. Takže si myslím, že platforma je velice obecná a velice široká a je třeba jít spíš po spolupráci s jednotlivými institucemi a zkoumat, jaké zájmy reprezentují. Rozumíte, v té platformě jsou prostě advokátní společnosti, které já dneska najdu na straně firem, které se o veřejné zakázky ucházejí. Takže zájmy jsou tam velice rozmanité. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP