(10.50 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Protože pokud měním vlastnickou strukturu akciových společností a chci ztransparentnit tu strukturu, pak to musím udělat zaprvé efektivně, ale hlavně tak, abych neporušoval vlastnické právo vlastníků akcií. A to tyto návrhy sociální demokracie neobsahovaly.

Vláda, potažmo ODS, navrhne návrh, který bude zcela v souladu s filozofií, to znamená vlastnictví akcií bude transparentní, půjdeme cestou zaknihování, ale i imobilizace a vedle toho bude téměř jasné, že takováto právní úprava bude kvalitní a že nevznikne úvaha o tom, že bychom touto změnou zasahovali do vlastnického práva a porušovali tak Listinu základních práv a svobod. Tedy náš návrh podle naší úvahy obstojí, protože je srovnatelný s tím, jaká je právní úprava např. v Rakousku nebo v Německu. To bude návrh vládní koalice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Slovo má pan poslanec a předseda Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, já se skutečně musím vrátit k tomu, co se tady odehrávalo v Poslanecké sněmovně v minulém volebním období. Byla to sociální demokracie, která tady otevřela téma zrušení anonymních listinných akcií, vlastně do té doby to tady nikoho nezajímalo. My jsme to téma otevřeli, dvakrát jsme předložili příslušnou novelu, dokonce jsme ji předložili i v tomto volebním období, a situace byla taková, že se o tom vůbec nikdo nechtěl bavit. To přece není tak, to, co tady říká pan ministr Pospíšil, že jste nám vytýkali, že ta věc měla legislativní vady. Legislativní vady mají všechny vládní návrhy, které jsou sem předkládány. Kdyby je neměly, tak na poslední chvíli ve výborech nepředkládáte stovky pozměňovacích návrhů. Kdybychom se chovali jako vy (potlesk z lavic soc. demokracie), tak bychom všechny vládní návrhy museli důsledně vracet. Důsledně vracet, a jakmile přijde ministerský úředník do výboru a přinese tak vládnímu poslanci 150 návrhů, aby je tam předložil, tak to je přece důvod pro to, aby okamžitě ten legislativní proces byl skončen, vláda návrh stáhla a předložila ho znovu do této Poslanecké sněmovny v legislativně perfektní podobě.

Já si myslím, že není možné vyčítat sociální demokracii, že některé její poslanecké novely nejsou legislativně stoprocentně perfektní a vynikající. Já chci poznamenat, že my jsme opozice. My nemůžeme využívat peníze daňových poplatníků v rámci úřadů a ministerstev, které vy jako vláda máte k dispozici. Není fér, jestliže vláda strana, která využívá aparáty ministerstev k tomu, aby jí zpracovaly legislativní návrhy v rámci vládní politiky, vytýká opozici, že její návrhy při té první fázi projednávání v Poslanecké sněmovně mají legislativní vady. Opozice nemá aparát, nemá ministerstva, opozice má omezený prostor k tomu, aby takovéto návrhy mohla ve větším rozsahu zpracovávat. Ale nám přece šlo o to před těmi dvěma lety, abychom otevřeli téma. Velký problém. My jsme chtěli jako sociální demokraté v minulém volebním období poukázat na ten problém, který tady je s anonymním vlastnictvím. S tím, co se tady odehrávalo. Už v té době začaly vypukat první skandály kolem anonymních akciových společností. V té době se média už začala dotazovat některých poslanců v této Poslanecké sněmovně, jestli náhodou nevlastní akcie takových to firem. A my jsme tehdy na to reagovali, ten problém jsme otevřeli - a já vám řeknu, jak jsme dopadli. Dopadli jsme tak, že to tady na pravici v Poslanecké sněmovně vůbec nikoho nezajímalo. A vy jste ty návrhy nepustili do dalšího projednávání. To znamená, že se tady nikdo ani pořádně nebavil o tom, jaká je legislativní kvalita. Ale znovu opakuji, jestliže tady některý poslanec nebo strana otevře vážný společenský problém, tak není možné ten problém smést ze stolu jenom tím, že ten návrh není zrovna úplně legislativně perfektní při samém počátku legislativního procesu, protože i vaše vládní návrhy se ještě dopracovávají. A já to říkám proto, že tento návrh se přece taky dopracovával. My jsme ho přece nesmetli hned na samém začátku. Projednával se ve výborech a byl měněn. Totéž platí u občanského zákoníku a totéž platí u desítek dalších vládních návrhů. Přece na začátku je zřejmé, že nemohou být úplně bez chyb a legislativně perfektní a že Poslanecká sněmovna přece jenom jistou míru kontrolní role vůči kvalitě vládních návrhů plnit musí. A taktéž by to stejně mělo fungovat u návrhů opozice. To si myslím, že je velmi jednoduchá věc.

A pokud pan premiér má pochybnosti o jakékoliv privatizaci, tak si myslím, že v posledních pěti letech přece byla možnost, aby vláda iniciovala prověření všech smluv, aby vláda případně iniciovala výpovědi všech smluv, které s takovýmito privatizacemi byly spojeny. A myslím si, že ten prostor měl být v každém případě využitý.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Faktická poznámka pan poslanec Tejc, poté se hlásí pan místopředseda Zaorálek.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já bych rád reagoval ve stručnosti na vystoupení pana ministra spravedlnosti Pospíšila.

Já skutečně nechápu, jakou souvztažnost, jakou spojitost má ochrana vlastnictví a anonymita vlastnictví. Já nechápu, jak je poškozen akcionář, který je tajný, oproti akcionáři, který je zaknihován v registru cenných papírů. To mi skutečně nedochází. Jediný, kdo je poškozen, je rozpočet České republiky, ze kterého jsou prostřednictvím těchto anonymních společností vysávány peníze v neprůhledných veřejných zakázkách. To za prvé.

Za druhé. Není pravdou, že máme podobné recepty nebo že recept, který navrhuje Ministerstvo spravedlnosti, vyřeší problém anonymního vlastnictví. Ten problém, který nastane, pokud bude aplikován návrh ministra spravedlnosti, je v tom, že sice tyto akcie budou registrovány někdy pravděpodobně na bankovních účtech, ale než se k nim policie a státní zástupci dostanou, tak budou muset obeslat desítky společností, desítky bank, desítky institucí, aby vůbec zjistili, jestli ta konkrétní osoba v tom daném případě akcie má. A to je myslím docela velký problém, protože to bude přinášet náklady pro státní rozpočet a bude to mít velké dopady na neefektivitu vyšetřování závažné trestné činnosti.

My jsme pro to, aby existoval jeden registr, tam by všechny akcie byly zaneseny, a myslíme si, že to nejtransparentnější způsob. Máme odlišný názor na to, jak řešit anonymní vlastnictví akcií. My jsme pro to jej úplně odstranit, pan ministr spravedlnosti udělat všechno pro to, aby to jen tak vypadalo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Dále vystoupí pánové v pořadí Zaorálek, Pospíšil, Benda.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pan ministr Jankovský se zmínil, že on to moje vystoupení chápe, že jsem ho vlastně pochválil. Ten dojem asi vznikl tím, že já mám tendenci v této Sněmovně debatovat s přirozenou laskavostí i s těmi, se kterými nesouhlasím, a možná to v tom případě trochu klame. Tak bych to rád upřesnil.

Já bych pochválil pana ministra v případě, kdyby pod jeho vedením vládní koalice podpořila ten návrh také včetně pozměňovacího návrhu, který předkládá pan poslanec Petrů. Pak bych tu práci pokládal za splněnou. A už jsem tady řekl, pokud ovšem to vynecháme a nebude to tam, tak vás, pane ministře, pochválit opravdu nemohu a já pak ten úkol pokládám za nesplněný v důležitém bodě.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Dále vystoupí pan ministr Pospíšil.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, paní předsedající. Já chci reagovat stručně na vystoupení pana poslance Tejce, který jasně ukázal, jak z problému, kde bychom měli hledat věcné řešení, poučit se v Evropě, najít řešení, které nebude poškozovat naše občany, vytváří čisté politikum bez jakýchkoliv právních a odborných argumentů. Mě to velmi mrzí, ale musím to tady říci.

Tedy pokud já zde hovořím o tom, že experti označili návrh sociální demokracie a populisticky jednoduché zrušení akcií bez dalších doprovodných úprav za protiústavní, tak mám na mysli názor například profesora Dědiče, předního odborníka na obchodní právo, docenta Havla a jiných expertů, kteří jsou podle mého názoru uznávanými autoritami.

Ptáte-li se, pane poslanče, v čem oni toto považují za protiústavní, pak jsem schopen vám to zde v kostce říci, nicméně prosím, příště doporučuji, prostudujte si některé jejich veřejné články k tomuto tématu, ať zde nevedeme úplně v zásadě argumentačně prázdnou debatu.

Ten základní argument možné protiústavnosti spočívá v tom, že pokud uděláme pouze jedno registrační místo, jak jste vy původně navrhovali u burzy cenných papírů, bez dalších doprovodných instrumentů, bez nějaké korekce, pak se může stát, že drobného vlastníka několika cenných papírů, který bude nucen učinit tu transformaci cenného papíru, zatížíme obrovskými náklady za prvé na zřízení speciálního zvláštního účtu, který bude muset u tohoto centrálního registru mít, a za druhé náklady, které bude muset platit konkrétnímu makléři. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP