(11.00 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Já to pouze zde korektně říkám, abychom si uvědomili, že vedle dobré myšlenky změnit transparentnost vlastnictví akcií hledejme opravdu řešení, které nepoškodí drobného vlastníka, který má několik akcií a který ve chvíli, kdyby prošel váš původní návrh, by platil obrovské částky na údržbu, v uvozovkách, svého vlastnictví. To je protiústavní, protože on by bez své vůle byl státem nucen vydávat tyto peníze ze svého vlastnictví. Mně ta konstrukce připadá velmi logická a prosím, podívejme se na ni, přemýšlejme o slovech lidí, expertů, kteří tomu rozumějí, a hledejme řešení, které bude efektivní, ale které drobného akcionáře nijak nepoškodí. Já zkrátka bych nerad, abychom v duchu velkých hesel a výkřiků přijali návrh nebo usnesení, které, jak se říká obrazně, vylije z vaničky nejen vodu, ale i dítě. Přijmout návrh, který sice halasně budeme zde podporovat, ale který poškodí miliony drobných akcionářů, je podle mého názoru špatné. Hledejme řešení, které přinese transparentnost, ale nepoškodí drobné akcionáře, kteří mají několik akcií, mají z toho drobné dividendy, které v případě vašeho návrhu celé mohou vzít - tyto dividendy - a investovat je na vedení účtu u burzy cenných papírů, na placení makléře a další náklady, které s tím budou spojené. To nejsou moje slova. To jsou slova expertů, kteří tomu rozumějí. A já zde jejich slova takto tlumočím.

Takže moc prosím, neříkejte, že náš návrh nic neřeší, že je fiktivní. Náš návrh, vážený pane kolego skrze paní předsedající, je návrhem, který existuje v Rakousku a který existuje v Německu. My přejímáme z těchto zemí to, co v těchto zemích funguje. My nechceme experimenty. My nechceme třetí cesty. Nechceme právní experimenty, které poškodí všechny naše občany.

Takže moc prosím, podívejte se na rakouskou úpravu, podívejte se na německou úpravu. Podívejte se na koaliční návrh a řekněte, v čem je koaliční návrh o transparentnosti cenných papírů, který zde dneska neprojednáváme, ale který v těchto dnech je dokončován, odlišný od rakouské verze a od německé verze. Bude-li odlišný, pak já se velmi rád o těch rozdílech pobavím, a pokud vám je nevysvětlím, rád to upravím. Ale neříkejte, že my hledáme experimenty. My jdeme starou osvědčenou cestou, kterou jdou jiné civilizované země v rámci Evropské unie. Děkuji. (Potlesk z řad koalice.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Faktická poznámka - pan poslanec Jaromír Tejc a Vojtěch Filip.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené kolegyně a kolegové, neprojednáváme anonymní akcie. Já jsem si toho vědom, byť to téma s tím souvisí. Proto jenom krátká poznámka.

Já jsem přesvědčen, že je to vždy o proporcionalitě. A jsem přesvědčen, že v rámci toho, aby byla zachována rovnováha, má stát, suverénní stát, jakým Česká republika je, právo omezit některá práva i akcionářů, pokud to povede k transparentnosti a pokud je to žádným zásadním způsobem nepoškodí. To, že je to nepoškodí, je jednoznačné. Když se podíváte na náklady, které by oni akcionáři měli, tak zjistíte, že tyto náklady budou, bude-li tento návrh přijat, regulovány mimo jiné i Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodně by tedy nešlo o žádné závratné částky. Já nevím, jak pan ministr - nebo nesouhlasím s panem ministrem, že tady jsou miliony drobných akcionářů, kteří mají doma v šuplíku nebo v trezoru anonymní akcie. Já myslím, že tento institut je spíše zneužíván než využíván našimi občany. A právě proto, že je zneužíván, na to musíme reagovat.

A co se týká těch nezávislých expertů, já bych rozhodně oba dva pány nechtěl jakkoli degradovat, určitě jsou to skutečně velcí odborníci a autority. Na druhé straně pro objektivitu musím dodat, že také pracují pro Ministerstvo spravedlnosti a ta objektivita může podle mého názoru být tímto trošku devalvována. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová S faktickou poznámkou pan poslanec Vojtěch Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedkyně. Členové vlády, paní a pánové, víte, mně se to strašně těžko poslouchá a musím reagovat minimálně na slova pana ministra Pospíšila.

Pane ministře, na Ministerstvu financí vlády České republiky je takový hezký seznam, který se týká takzvaných daňových rájů. Mimo jiné má to projednávat i rozpočtový výbor Sněmovny. Takže rakouský příklad neuvádějte, protože Rakousko je vedeno v některých těchto seznamech jako jeden z možných daňových rájů právě proto, jakým špatným způsobem se tam evidují některé věci, jak se tam špatně dokládá. Takže bych prosil tady argumentovat skutečně způsobem, který je adekvátní této Sněmovně.

A ke zbytku té diskuse bych chtěl jenom říct: Doufám, že kolegové, kteří uvažují reálně nad tím, co je třeba v České republice udělat, a zejména kolegové ze sociální demokracie už dnes litují, že v roce 2006 v dubnu neschválili náš návrh na majetková přiznání. Kdyby tady byla majetková přiznání, tak takový bordel, který tady dneska máme, není! (Potlesk z řad opozice.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ministr financí Miroslav Kalousek má slovo. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Promiňte, nechci zdržovat. Nicméně teď by měla zaznít na stejném místě stejně veřejně jako předchozí slova omluva mé rakouské kolegyni. Ano, v minulých letech skutečně Evropská unie vyjednávala s Rakouskem úpravu jejich daňového řádu a jejich mechanismů. Již dva roky v žádném případě neplatí to, co tady řekl Vojtěch Filip, a Rakousko není žádné tax paradise.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní byl přihlášen pan poslanec Marek Benda, ale je zde ještě faktická poznámka - pan kolega Filip, poté (k panu místopředsedovi Zaorálkovi:) s přednostním právem, pane místopředsedo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedkyně, já na účet pana ministra financí. Tak nechť na Ministerstvu financí Rakousko z toho seznamu vyřadí! (Jednovětá výměna názoru mezi oběma zúčastněnými mimo mikrofon.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní místopředseda Sněmovny, nebo jak jste se domluvili prosím? Přednostní právo. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já mám jenom takovou poznámku, spíš orientační, abychom se v tom vyznali. Protože určitě v tom už někteří poslanci musí mít hokej. Teď je tady Rakousko a anonymní akcie a akcie na doručitele. Já bych chtěl jenom upozornit na to, že tady samozřejmě jistá souvislost je mezi tímto návrhem novely zákona o veřejných zakázkách a řekněme problémem anonymních akcií. Ale je trošku volná - připusťme.

V této chvíli to, co budeme nyní hlasovat, nebudou anonymní akcie, aby bylo všem jasné, ani tento problém. Teď tady máme na stole problém novely zákona o veřejných zakázkách. Já to říkám jenom pro orientaci, aby každý věděl, co je předmětem hlasování a co nás čeká. Takže my budeme dělat jenom novelu zákona o veřejných zakázkách, aby to všichni věděli, a já se to snažím zjednodušit pořád na to, že ten problém, na čem se to štípe, je, že v této zemi se v nějakých zakázkách rozdávají veřejné peníze, a já ten politický problém vidím v tom, jestli budeme mít pod kontrolou nějakou evidencí a budeme mít informaci o tom, kdo ty peníze dostává, nebo ne. To je podle mě to zásadní rozhodnutí. I když já vím, že teď zjednodušuji, je tam toho trošku víc. Ale to základní podle mě, co skutečně rozhodujeme v této chvíli - jestli přijmeme takovou podobu novely zákona o veřejných zakázkách, ve které bude tlak na ty, kteří se o ně ucházejí a chtějí v nich vyhrát, že by museli počítat s tím, že když uspějí, tak budou muset vyjevit svou vlastnickou strukturu. Prostě to, oč v tomto hlasování a v této debatě jde je, jestli se rozhodneme jít tím směrem, že s tím každý bude muset počítat, že se na něho posvítí, anebo jestli tam ponecháme dostatek temnoty na to, aby opět do toho vnikali účastníci, vlastníci, o kterých se ani nedozvíme, že tam jsou.

Takže já bych byl rád, protože ta debata se strašně rozšířila, aby bylo všem jasné, že teď nebudeme rozhodovat o anonymních akciích ani o akciích na doručitele. To bude jiná debata. (Poslanec Vidím napodobuje gestikulaci řečníka, pohybuje rukama, jako by létal. Veselost.) V této chvíli jsme... (směje se) v této chvíli jsme... v této tedy jsme pouze u toho, že budeme rozhodovat o - a kdyby tedy, přátelé, se to povedlo, tak vzlétnu. (Veselost v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, já vážně přemýšlím, jestli se pan kolega Zaorálek rozhodl obstruovat i veřejné zakázky a jestli jeho cílem je zabrzdit projednávání tohoto zákona. (Potlesk v řadách koalice.) Jestli... (nesrozumitelné) nám říká, že si bere další hodinu pak pauzu na klub, aby vysvětlil svým poslancům, o čem tady vlastně celé dopoledne mluví.

Míra pokrytectví, která tady teď je předváděna, je přece úplně neuvěřitelná! (Projevy nevole z řad opozice.) Pokud bychom chtěli to, co nám tady pan místopředseda Zaorálek říká, tak jsou jenom dvě možná řešení. Zrušme veřejné zakázky, řekněme, že veřejný sektor nic nedělá, protože když něco dělat bude, tak o tom budou vždycky pochybnosti. Anebo zrušme právnické osoby, protože jsou strukturou, která zakrývá skutečné vlastníky - z francouzštiny akciová společnost je société anonyme - a zrušme smlouvu. Protože to také přece zakrývá, jakým způsobem, kde je to. Nehrajme tyto pokrytecké hry! Snažíme se tady nalézt nějaký kompromis, který bude bránit těmto anonymním strukturám, aby se ucházely o veřejné zakázky, a zároveň nevytvoří nesmyslné prostředí. Protože součástí každé zakázky budou čtyři metry papírů předávaných zadavateli o společnících.

Pane místopředsedo, já fakt moc prosím, říkejte, v čem se liší návrhy, které předkládá vláda, které předkládá pan ministr Jankovský, od návrhů, za které vy tady lobbujete, nebo vy se je snažíte tady prosadit. A neříkejte tyto obecné a vznešené teze, které jsou absolutně nepravdivé! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP