(11.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ať se nezlobí pan poslanec Benda, kterého oslovuji přes paní předsedkyni, ale mně připadá, že kdo tady šíří skutečně pověry, to je on, protože to société anonyme, kterou tady zmínil, ta sice ještě možná dneska z minulosti, z tradice nese tento název, ale obsah je samozřejmě jiný. Dneska to prostě není to, co my skrýváme pod našimi akciemi na doručitele. Takže já říkám, i v tomhle podle mě klamete.

A druhá věc je, že to je přece nesmysl tady udělat takový závěr, jako tak tedy zrušme veřejné zakázky. To je přece absurdní. Na základě toho, že já řeknu učiňme transparentní to, kdo se k nim dostává, vy uděláte závěr, že je prostě zrušíme. To je samozřejmě typická demagogie. Víte, problém je v tom, že jsou země, ve kterých mají velký veřejný sektor, mají poměrně velký rozsah veřejných zakázek, a přitom tam nedochází k takovému způsobu, nemají tam Opencard, nemají tam ProMoPro, nemají tam prostě ty problémy co my. To není tak, že musíme zrušit veřejné zakázky, abychom se zbavili těch kauz. Tady jde přece jenom o to, mít dost rozumu, nějaké střízlivosti a racionality k tomu, abychom vytvořili systém, kde tomuto nechutnému stavu uděláme prostě přítrž. Kvůli tomu nemusíme rušit veřejný sektor, jak vy tady navrhujete. To je prostě naprostá demagogie.

Ve chvíli, kdy já tady pořád opakuji, aby to bylo srozumitelné: jde o to, že za veřejné zakázky máme odpovědnost, má za ně odpovědnost vláda, za celý ten veřejný sektor, samozřejmě ne sama, protože se to částečně týká obcí, krajů apod. A neseme odpovědnost za to, že vytváříme takové podmínky, kde ty toky peněz jsou kontrolovatelné, kde jsme schopni ručit za to, že si tím nemastí kapsu nakonec někdo, kdo ty zakázky vypisuje, například že nedochází ke konfliktu zájmů. Tady to nejsme schopni vůbec rozkrýt a víte, že ta podezření jsou. Nic si nenamlouvejme, všude se to šušká, všude se šušká, kdo je za společností Opencard, všude se šušká, kdo je za ProMoPro. Já tady nechci spekulovat, já se do toho nechci pouštět, ale to šuškání je pravděpodobně do značné míry opodstatněné. Tady jde o to, že nejsou důkazy, ale veřejnost to demoralizuje. Vzniká pocit, a jsou tady dokonce odhady a dokonce renomované odhady, že v těch veřejných zakázkách utíkají desítky miliard korun, že jsou předražené apod. To víte všichni, stejně jako já. Takže mě nenuťte, abych tuhle debatu opakoval. Ale nejde o to veřejné zakázky, protože mají špatnou pověst, zrušit. Jde o to, abychom vytvořili systém, kde za ně jako zákonodárci přejímáme odpovědnost, prostě přejímáme odpovědnost za to, že jsme vytvořili systém takové kontroly, že ten únik maximálně snížíme. To je to, oč bychom se měli snažit. Takže nepoužívejte naprosto demagogickou zavádějící argumentaci, že útočíme proti veřejným zakázkám paušálně.

A co se týče té věci, o které mluvíte, tak tady je přece jasný pozměňovací návrh, který předkládáme my... (Poslanci Benda a Stanjura hovoří k řečníkovi ze sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak moment, mluví pouze ten, komu bylo uděleno slovo. Prosím pana místopředsedu Zaorálka.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozdíl je přece v tom, přátelé, a já si myslím... Vy chcete, abych vám opakoval vládní návrh a opakoval pozměňovací návrh? Máme tady vládní návrh, ve kterém se mluví o tom, jakým způsobem se mají rozkrývat vlastnické struktury dodavatelů a subdodavatelů. Víte, že jsou tam určitá procenta, v případě významných zakázek je tam 10 % a 5 %, 300 mil. v případě zakázky na celostátní úrovni, 50 mil. v případě tuším obce. Taková je podoba toho vládního návrhu.

A pak je tady pozměňovací návrh, který je předkládán Jiřím Petrů, myslím, že to říkám přesně, a tam je řečeno, že se dokládá vlastnická struktura dodavatelů, subdodavatelů, tam není to omezení na ta procenta. Je tam omezení 250 000 v případě podílu. To znamená zhruba, když to zjednoduším, to je podoba toho, co navrhujeme my. To znamená je to tvrdší, je to snad jasné. Říkáme tím jasně, říkáme, že tím... Je to prostě razantnější, tvrdší opatření. A teď vám tady mohu dát analýzy, které máme k dispozici, které říkají, že ten rozdíl je podstatný. To, že to je 10, 5 %, není tak málo, že ve skutečnosti tohle opravdu vytváří prostor. A jestliže někde se dodává třeba jenom, pokud zvítězí ten návrh - já přesně z hlavy teď nevím, které všechny se budou hlasovat - ale pokud zvítězí třeba ten, ve kterém se dodává pouze seznam dodavatelů, pouze seznam subdodavatelů, tak já tvrdím, že pouze seznam subdodavatelů sám o sobě, tam se pouze dovím, že je to kyperská společnost, ale o vlastnické struktuře nemám nárok se dovědět nic. Takže dotyčný nemá povinnost říci mi víc než to, že je to nějaká kyperská společnost, ale nemá povinnost to rozkrýt do fyzického vlastníka nebo do obchodovatelné společnosti. Tvrdím, že taková transparentnost je mi k ničemu.

A navíc je tam, pokud si to tedy přesně pamatuji - já mluvím o tom návrhu, který se bude hlasovat jako ten vládní nebo ten skorovládní - pokuta 20 milionů, pokud se nepletu. A já říkám, že ta vaše pokuta je směšná, že prostě platit 20 milionů pokuty, a to je maximální výše té pokuty, to znamená, že ta pokuta může být milion nebo jenom dva miliony. Když máme půlmiliardovou zakázku, tak zaplatit pokutu do 20 milionů je prostě pro toho dotyčného pakatel. Takovou pokutu on rád zaplatí. A mimochodem, on ji platí pouze tehdy, pokud nedodá jenom název té firmy. To neznamená, že rozkryje vlastnickou strukturu.

Takže já vám říkám, tato vaše opatření na ochranu transparentnosti jsou nedostatečná. To je celé, co tady říkám. Je to prostě málo, úkol není splněn. A říkám vám, ten pozměňovací návrh naopak, ten je v tom důkladný. Daleko důkladnější. Proto říkám, když nepřijmeme tento, tak jsme neučinili transparentnosti zadost. Je snad ta řeč srozumitelná. To je to, o čem budete rozhodovat. Můžu vám to říct ještě přesněji, ale já si myslím, že takto by to mělo stačit. Musíme poslance šetřit, aby to bylo v téhle krátkosti vůbec pochopitelné.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Krupka se ještě hlásil? Nehlásí. Hlásí se prosím ještě někdo? Nehlásí se nikdo, můžeme tedy přistoupit... Pan zpravodaj nás seznámí s návrhem procedury. Prosím.

Pardon, já se musím zeptat, jak to bylo s žádostí o přestávku pro jednání klubu. Před závěrečným hlasováním. Prosím tedy pana poslance zpravodaje Petrů, aby přednesl návrh procedury.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, já navrhuji následující hlasovací proceduru. Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích přednesených jednotlivými poslanci ve druhém čtení pod písmeny C až G, a to v následujícím pořadí: Nejdříve body FII a FI vždy zvlášť o bodech 1 až 5 a 10 a bodech 6 až 9. Poté bod CII,CI, D, E a G. Následně bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení hospodářského výboru číslo 120, a to odděleně nejprve body 1 až 63, 65 až 103 a 105 až 114. Pak samostatně bod číslo 64, samostatně event. body 104 a 115. Dále bychom hlasovali o usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj číslo 62, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů k těmto usnesením. Tedy body, jež zůstanou hlasovatelnými.

To je návrh procedury, děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, já se zeptám, zda je nějaká námitka k této proceduře. Nehlásí se nikdo, budeme tedy hlasovat o návrhu postupu, se kterým nás seznámil pan zpravodaj.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 4. Táži se, kdo je pro návrh procedury, tak jak jsme s ní byli seznámeni. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 4 přítomno 185, pro 169, proti nikdo. Proceduru jsme schválili.

 

Požádám pana zpravodaje o první návrh a zároveň požádám vždy pana zpravodaje i pana ministra o stanoviska. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP