(11.20 hodin)

 

Poslanec Jiří Petrů: Nejdříve se musíme vypořádat s legislativně technickými návrhy a budou to legislativně technické návrhy paní kolegyně Andrýsové. Jsou to návrhy FI a FII načtené při třetím čtení. Potom bychom hlasovali o druhém legislativně technickém návrhu paní kolegyně, a to k bodu 8, k § 147a odst. 5 věta druhá, kde dnes načetla pozměňující návrh tak, že se slovo "dodavatelé" mění na "subdodavatelé". Budeme hlasovat samostatně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o stanoviska k prvnímu návrhu. (Zpravodaj kladné, ministr Jankovský souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 5. Kdo souhlasí s touto legislativně technickou úpravou? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5. Přítomno 185, pro 174, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jiří Petrů: Je to druhá legislativně technická úprava, tentokrát k bodu č. 8. (Stanovisko zpravodaje kladné, ministr souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 6. Kdo je pro tento návrh? Proti?

Hlasování číslo 6. Přítomno 185, pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, prosím.

 

Poslanec Jiří Petrů: Dále budeme hlasovat o bodu FII a nejprve o bodech 1 až 5 a bodu 10 dohromady. (Stanovisko zpravodaje záporné, ministr souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování 7. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 7. Přítomno 185, pro 103, proti 75. Návrh byl přijat. Prosím o další.

 

Poslanec Jiří Petrů: Dále bychom hlasovali opět k bodu FII, a sice o bodech 6 až 9. (Stanovisko zpravodaje negativní, ministr souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 8. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 8. Přítomno 185, pro 106, proti 72. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vzhledem k tomu, že bod FII byl schválen, nebudeme již hlasovat o bodu FI Je nehlasovatelný.

Přistoupíme k hlasování o legislativně technickém návrhu k bodu CII načtenému ve třetím čtení. A je to k bodu 2 § 81a odst. 3. (Stanovisko zpravodaje kladné, ministr souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 9. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 9. Přítomno 185, pro 144, proti 31. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Petrů: Budeme hlasovat o bodu CII jako celku. Je to ten můj návrh. (Stanovisko kladné, ministr nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 10. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 10. Přítomno 185, pro 77, proti 101. Návrh přijat nebyl. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Petrů: Budeme hlasovat o legislativně technickém návrhu k bodu CI Je to k bodu 3 a 4. (Stanovisko kladné, ministr souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 11. Kdo je pro? Proti?

Hlasování číslo 11. Přítomno 185, pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jiří Petrů: Budeme hlasovat o bodu CI jako celku ve znění schváleného legislativně technického návrhu, který jsme právě schválili. (Stanovisko kladné, ministr souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 12. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 12. Přítomno 186, pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat dále.

 

Poslanec Jiří Petrů: Budeme hlasovat o legislativně technickém návrhu k bodu D. Je to návrh, který podal pan kolega Krupka. (Stanovisko kladné, ministr souhlasí).

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 13. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 13. Přítomno 186, pro 180, proti nikdo. Návrh byl přijat. Dále prosím.

 

Poslanec Jiří Petrů: Dále budeme hlasovat o bodu E, který předložil pan kolega Benda. Je to úprava výjimky v § 8 v tisku 370. (Stanovisko kladné, ministr souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 14. Kdo je pro tento návrh? Proti?

Hlasování číslo 14. Přítomno 186, pro 154, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jiří Petrů: Paní předsedající, já se omlouvám. Vrátili bychom se ještě k hlasování u pana kolegy Krupky. My jsme odhlasovali legislativně technický návrh a je třeba ještě hlasovat o návrhu jako celku. (Stanovisko kladné, ministr souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 15. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 15. Přítomno 186, pro 182, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím dál.

 

Poslanec Jiří Petrů: Budeme hlasovat k bodu G. Je to návrh pana kolegy Vysloužila. (Stanovisko kladné. Ministr souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 16. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 16. Přítomno 186, pro 177, proti 1. Návrh byl přijat. Dále.

 

Poslanec Jiří Petrů: Nyní budeme hlasovat k bodu B, je to usnesení 120 hospodářského výboru, a budeme hlasovat o oddělených skupinách bodů. Tedy nejprve body 1 až 63, 65 až 103 a 105 až 114. (Stanovisko kladné, ministr souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 17. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 17. Přítomno 185, pro 179, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. ***

 

Poslanec Jiří Petrů: Ano, budeme opět hlasovat k bodu B, usnesení hospodářského výboru. A teď samostatně o bodu 64. (Stanovisko kladné. Ministr souhlasí.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP