(11.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 18. Ptám se, kdo je pro. Proti?

V hlasování pořadové číslo 18 přítomno 185, pro 181, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Petrů: Budeme hlasovat o bodu A, je to usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj č. 62. Hlasujeme o zbylých bodech, jež jsou v usnesení po předchozích schválených pozměňovacích návrzích a schválení usnesení hospodářského výboru ještě hlasovatelné.

Budeme nejdříve hlasovat o bodech 8 až 124. (Zpravodaj stanovisko kladné. Ministr nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 19. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 19 přítomno 185, pro 106, proti 64.

 

Chci se zeptat, pane zpravodaji, zda to byly body 8 a 124.

 

Poslanec Jiří Petrů: Právě jsem to chtěl zmínit pro stenozáznam. Je to bod 8 a 124.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď se zeptám Sněmovny, jestli akceptuje toto upřesnění. Není-li námitka - pan kolega Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, chtěl jsem hlasovat ano, na sjetině mám ne. Zpochybňuji hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili je zde námitka proti předchozímu hlasování. Zahajuji hlasování o této námitce.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 20. Kdo souhlasí s námitkou? Kdo je proti námitce?

V hlasování pořadové číslo 20 přítomno 185, pro 152, proti 9. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat předchozí hlasování. Prosím pana zpravodaje ještě jednou, aby je uvedl.

 

Poslanec Jiří Petrů: Ano, budeme tedy hlasovat o usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, body, které jsou ještě hlasovatelné, a sice tedy nejdříve bod 8 a bod 124. (Zpravodaj stanovisko kladné. Ministr nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 21. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 21 přítomno 184, pro 90, proti 73. Návrh přijat nebyl.

 

Můžeme pokračovat dál. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Pardon, promiňte, kontrola hlasování. Ještě prosím o trpělivost. Je námitka proti hlasování? Nevidím žádnou, můžeme tedy pokračovat.

 

Poslanec Jiří Petrů: Poslední hlasování před závěrečným je k bodu 59, 61, 64, 78, 81, 102 a 103. (Zpravodaj stanovisko kladné. Ministr souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 22. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 22 přítomno 185, pro 178, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Petrů: Paní předsedkyně, zůstává nám pouze závěrečné hlasování. To asi teď neproběhne.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, byla jsem požádána o hodinovou přestávku před tímto závěrečným hlasováním. Je 11.34 hodin, sejdeme se ve 12.35 hodin. Současně spojuji tuto přestávku s přestávkou na oběd. Ve 12.35 budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 11.34 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP