(19.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Nicméně přesto, toto je veřejná rozprava. To je parlamentní rozprava a sleduje to veřejnost. Opravdu se domníváte, že si nás jako ústavní instituci veřejnost platí proto, aby tady prostě tisíc minut k jednomu bodu padaly libovolné tlachy bez ladu a skladu jenom pro těch tisíc minut? Aby se vyplnily citáty z libanonské literatury? A to bylo ještě to hodnotnější vystoupení. Aby bylo úplně jedno, co říkáte na mikrofon jenom abyste zabili čas? Opravdu se domníváte, že tohle je smyslem parlamentní diskuse? My vám nemůžeme upřít vašich dvakrát deset minut v rozpravě na každého a taky vám je nikdo neupře. Ale to je úpěnlivá prosba: Jsme společně odpovědni za úroveň parlamentní diskuse. Zkuste parlamentní diskusi dát úroveň, za kterou se nebudeme muset společně stydět před veřejností. Zkuste si těch tisíc minut alespoň připravit tak, abychom se vám v lepším případě nemuseli smát! (Potlesk poslanců koalice.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. O slovo se přihlásil předseda vlády Petr Nečas.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl panu předsedovi Sobotkovi za jeho vystoupení poděkovat. Skutečně poděkovat, protože pan Sobotka tady velmi výrazně řekl, že nejde o žádnou diskusi, že nejde o žádné právo poslanců na vyjádření svého individuálního názoru, že jde o obstrukci, že jde o snahu znemožnit fungování této Sněmovny, že jde o snahu zamezit Poslanecké sněmovně přijímat zákony České republiky. Já jsem velice rád, že to tady řekl, že to tady řekl nahlas, veřejně, do záznamu, a jsem také velice rád, že toto poselství bezesporu dorazí i do budovy bývalé Zemské sněmovny v Brně, která je dnes sídlem Ústavního soudu, protože si dovolím říci, že Ústavní soud bude rozhodovat moudře a uvážlivě, protože nebude chtít, aby dobře organizovaná malá agresivní skupinka byla schopna zablokovat činnost jakékoliv české ústavní instituce. (Potlesk poslanců koalice.)

Mluvíme-li o omezení individuálních práv jednotlivých poslanců na dvakrát deset minut, dámy a pánové, dohromady to pro opozici dělá bez přednostního práva 27 hodin vyjádření individuálních práv. Jestliže započítáme přestávku na oběd, a náš standardní jednací den tedy začíná v 9 hodin ráno a končí v 19 hodin večer, mluvím o standardu, tak jsou to tři dny nepřetržitě vyhrazené jenom pro opozici v Poslanecké sněmovně. Já myslím, že je to větší prostor pro obsah, který nám tady vyjadřují sociální demokraté, než je vůbec duševně a psychicky zdrávo.

Na druhé straně já jsem vděčný za těch 35 hodin kolem stavebního spoření. Já jsem se za těch 35 hodin dozvěděl o sociální demokracii více než za 20 let, co sociální demokracie působí jako parlamentní strana. Já si tady pamatuji ještě první kluby sociální demokracie, mimochodem z té doby už tady není žádný poslanec sociální demokracie. Jediný poslanec, který je dneska v jejich řadách, je paní poslankyně Orgoníková, která tady tehdy ale, pravda, seděla za Liberální sociální unii, nikoliv za Českou stranu sociálně demokratickou. Ale troufám si říci: nikdy v minulosti by tady nepadly slovní perly typu "rátink", "selfmademan" a další podobné intelektuální perly, kterými nás 35 hodin nepřetržitě krmili naši sociálně demokratičtí kolegové.

Bylo to pro mě poučné i z jiného důvodu. Já tady od loňského léta potkávám celou řadu lidí, které jsem považoval za součást parlamentního folklóru, abych se od úterka do čtvrtka dozvěděl, že jsou to poslanci sociální demokracie. A já jsem za to také velmi vděčný, protože ten orloj, co tady vystupoval, měl vlastně z tohoto pohledu pro nás bezesporu i edukativní účinek.

Bylo tady mluveno o parlamentních obstrukcích. Já bych chtěl velmi zdůraznit, že je to výjimečný nástroj, po kterém má být saháno po zralé úvaze, nesmírně opatrně, protože zcela evidentně poškozuje politickou kulturu a fungování ústavních institucí. Je-li občanským demokratům předhazováno jaro 2010, já bych chtěl připomenout několik faktů. My jsme se po pádu vlády v období českého předsednictví dohodli na půdorysu Občanská demokratická strana, Česká strana sociálně demokratická a Strana zelených na vytvoření úřednické vlády za podpory těchto tří stran. Tato vláda vznikla díky důvěře těchto tří stran. Tato vláda měla za úkol připravit poté, co neproběhly řádné volby, rozpočet na rok 2010. Tato vláda vyjádřila nesouhlas s některými klíčovými návrhy, které tady tehdy předložili sociální demokraté, kteří zformovali nelegitimně většinu, která neodpovídala výsledku voleb, a občanští demokraté v souladu s důvěrou, kterou vyslovili tehdejší vládě společně se sociální demokracií, hájili návrh státního rozpočtu na rok 2010 a chtěli zabránit zvýšení jeho deficitu o více než 20 mld. My jsme dělali to, co jsme vyjádřili důvěrou této vládě. Vy jste porušili svůj slib a politickou dohodu. Ne občanští demokraté! (Potlesk poslanců koalice.)

Za celou dobu fungování Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky od vzniku samostatné České republiky se to, co se děje v těchto dnech, nikdy nestalo. (Nesouhlasné hlasy zleva.) Nikdy se nestalo, aby demokratická politická strana obstrukcí bránila vládnout většině, která získala svou legitimitu z demokratických voleb. Nikdy se to nestalo. (Potlesk zprava.) My jsme byli osm let v opozici. Nikdy jsme nepřikročili k podobným krokům. Nikdy! Ani v období, kdy jsme tady byli systematicky válcováni 111člennou většinou komunistů a sociálních demokratů. Ani tehdy, při té sociální smršti, která zvyšovala deficity veřejných financí v roce 2006 o 60 mld. korun ročně, jsme nepřikročili k obstrukci, protože to je výjimečný, krajní nástroj, ke kterému skutečně demokratická, zralá politická strana má sahat naprosto výjimečně a jednou za politickou generaci. (Potlesk zprava.)

Vy tento nástroj zneužíváte! Chováte se politicky jako malé děti, kterým tento nástroj vůbec nepatří do rukou, protože působí rány na těle české demokracie. (Nesouhlasné hlasy zleva.) A my se nemůžeme s tímto chováním ztotožnit. A je neuvěřitelné, že vy k němu s takovou lehkostí přikračujete a s takovou lehkostí blokujete chod Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Vaše neuvěřitelné důvody, kterými saháte na některé reformní kroky, které mimochodem mají odraz v pozitivním ratingu, jak jsem již řekl v minulých dnech - samozřejmě já jsem si vědom, že náš rátink je velmi nízký, této vlády, na rozdíl od ratingu, ale to je život -, vaše nepřetržité překrucování a lhaní z tohoto místa například o privatizaci důchodového systému.

Dámy a pánové, kdyby důchodová reforma platila v tento moment, kdy do průběžného systému v letošním roce přijde přibližně 350 mld. korun, a již v tuto chvíli tady byl plnohodnotný druhý pilíř podle vládního návrhu, který by stál 20 mld. korun z 350 mld., tak je to necelých 6 % celého důchodového systému. 94 % i při plném fungování tohoto systému nadále protéká státem organizovaným průběžným systémem. Já chápu, že kolegové ze sociální demokracie mají problém s matematikou, ale označit 6 % z celkového objemu důchodového systému za jeho privatizaci prostě uniká naprosto jakékoliv logice a zdravému uvažování.

Pan předseda Sobotka tady mluvil o vládních reformních návrzích. Nejsou provázány, nejsou rozmyšleny, nejsou udělány dobře. O těch sociálně demokratických reformních návrzích se dá říci jenom jediné slovo. Nejsou. Nejsou. Nejsou vůbec žádné. Jsou pouze ty, kterých se zříkají nyní, plány na 13. důchody, plány na zvyšování sociálních dávek, kterými jste již před rokem a čtvrt naprosto ulítli realitě, a úplně stejným způsobem se chováte i dnes. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP