(14.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Dále jsou zde návrhy pana místopředsedy Lubomíra Zaorálka. Nejprve návrh na zařazení nového bodu Zpráva předsedy vlády o průběhu dvou summitů Evropské unie. Tento bod žádá zařadit za bod, který budeme schvalovat za chvíli, tedy za bod, který navrhuje pan poslanec Jan Bauer, jinak řečeno - na středu 16. 3., druhý bod odpoledne.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 7. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 7 přítomno 183, pro 73, proti 63. Návrh přijat nebyl.

 

Druhým návrhem pana místopředsedy Zaorálka je návrh na zařazení nového bodu s názvem zpráva ministra financí Miroslava Kalouska - zkráceně řečeno - ve věci ProMoPro. Tento bod navrhuje zařadit na středu 16. 3. jako druhý? Máme tam už? Může být dokonce jako první, takže - jako první bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 8. Kdo je pro tento návrh? Opakuji - žádost - Zpráva ministra financí ve věci ProMoPro. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 přítomno 183, pro 71, proti 91. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dostáváme se k návrhům pana poslance Jana Vidíma. Navrhuje zařadit dva nové body. První bod - změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Také do bloku voleb? (Poslanec Vidím z místa souhlasí.) A druhým bodem by byla volba předsedů stálých delegací Poslanecké sněmovny. Oba dva body - do bloku voleb.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 9. Kdo je pro tento návrh? A kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 přítomno 183, pro 172, proti 2. Tyto body jsme tedy zařadili do našeho pořadu schůze.

 

A dále paní poslankyně Jana Černochová navrhuje vyřadit bod číslo 39 z pořadu 14. schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 10. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 10 přítomno 183, pro 159, proti 13. Návrh byl přijat, bod jsme vyřadili.

 

Pan kolega Zbyněk Stanjura navrhuje zařazení bodu číslo 10, sněmovního tisku 24, na úterý odpoledne jako druhý bod. Na úterý 22. 3. jako druhý bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 11. Kdo je pro tento návrh? A kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 11 přítomno 183, pro 173, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Bauer navrhuje zařazení bodu číslo 44 na středu 16. 3. jako první bod odpoledne.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 12. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 12 přítomno 183, pro 170, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Další návrh předkládá pan poslanec Petrů. Je to návrh zařadit bod číslo 15, sněmovní tisk 252, na středu 23. 3. po pevně zařazených bodech odpoledne.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 13. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 13 přítomno 184, pro 177, proti 2. Návrh byl přijat.

 

A poslední. Pan kolega Urban žádá o přeřazení bodu 4, sněmovního tisku 135, na úterý 22. 3. - jako druhý pevně zařazený bod odpoledne.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 14. Kdo je pro tento návrh? A proti?

V hlasování pořadové číslo 14 přítomno 184, pro 178, proti 1. Návrh byl přijat.

 

To byly návrhy, které zazněly. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 14. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl předložen a upraven těmito schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 15. Táži se, kdo je pro schválení pořadu 14. schůze Poslanecké sněmovny. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 15 přítomno 184, pro 133, proti 7. Pořad schůze tedy byl schválen a můžeme se jím začít řídit.

 

O slovo se jako první hlásí předseda vlády. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, Poslanecká sněmovna odmítla návrh pana místopředsedy Zaorálka na zařazení bodu, kterým měl předseda vlády informovat o proběhlé Evropské radě 11. března letošního roku.

Chci říci, že jsme se s panem místopředsedou Zaorálkem dohodli, že spojíme tuto informaci o summitu, který proběhl, s informací o postoji České republiky k Evropské radě, která proběhne 24. a 25. března. Projednali bychom to ve středu příštího týdne. Dohodneme se, v kterou konkrétní dobu, v který konkrétní čas. Čili to nebylo zamítnutí informace, ale rozšíření ještě o informaci o nastávající Evropské radě.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Děkuji vám, pane předsedo. Pan předseda volební komise Jan Vidím má slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní a pánové, vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna zařadila do svého pořadu návrh na změny v orgánech a návrh na volbu předsedů stálých delegací a že dále máme v již schváleném pořadu této schůze další volební body, vyhlašuji lhůtu pro podávání návrhů do těchto voleb do příštího úterka, 22. března, do 19. hodiny. Pouze podotýkám, že tyto návrhy se nemohou týkat volby kontrolních rad jak grantové, tak technologické agentury, protože tyto návrhy nenavrhují jednotlivé poslanecké kluby.

Současně mi dovolte oznámit, že zítřejší zasedání volební komise se nekoná, neboť lhůta uplyne až příští úterý v 19 hodin. A současně oznamuji, že volební komise se sejde příští středu v 8.45 hodin v obvyklých prostorách. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkujeme vám za toto oznámení. Já oznamuji, že se na malou chvíli omlouvá z našeho jednání pan ministr Besser, ale vrátí se za okamžik.

 

A nyní můžeme začít projednávat první bod dnešního pořadu schůze. Je to

 

1.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 239
ve výborech Poslanecké sněmovny

Prosím, aby tento návrh uvedl předseda rozpočtového výboru Pavel Suchánek. Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte, abych jménem předkladatele požádal o zkrácení lhůty pro projednávání tisku číslo 239 ve výborech o 20 dnů. Jedná se o návrh státního rozpočtu, který jsme zde projednávali v prvním čtení. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP