Sněmovní tisk 135
Novela z. o pozemních komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 135/0 dne 14. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 175).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 135/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 135/2, který byl rozeslán 22. 3. 2011 v 16:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 426).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 4. 2011.
  Zákon Senátem schválen 28. 4. 2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 5. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 6. 2011.

Zákon vyhlášen 6. 6. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 152/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Komunikace dopravní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, dopravní infrastruktura, pozemní doprava, silniční poplatek, silniční provoz, silniční stavby, transevropská síť, údržba

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)