(14.40 hodin)
(pokračuje Černochová)

Tím chci říct, že to neznamená, že bychom se jako hlavní město Praha nevěnovali problematice taxislužby, ale v tuto chvíli není připravena alternativa k tomu, co jste tady měli na minulé schůzi, kdy vláda vydala k tomuto návrhu zákona nesouhlas, a tudíž jsem to stahovala už z minulého programu schůze. Činím tak i dnes, takže bod číslo 39 prosím vyřadit z programu 14. schůze. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji vám. A prosím pana kolegu Bauera.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážená paní předsedkyně, milé dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o následující změnu v pořadu současné schůze Poslanecké sněmovny. Jedná se o bod číslo 44, sněmovní tisk 265-E. Jedná se o jeden z bodů v rámci evropské problematiky. Je to vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 a následující samotný název.

Ta změna by byla následující. Tento bod byl původně v rámci zaslaného pořadu zařazen jako číslo 44, nicméně rozhodnutím organizačního výboru byl zařazen jako bod číslo 2 dnešního programu. Já bych si vás dovolil požádat, abychom přeřadili tento bod na zítřejší jednání této schůze, a to jako bod číslo 1 odpoledního projednávání.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane poslanče. Pan kolega Stanjura se ještě hlásí o slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, chtěl bych navrhnout pevné zařazení bodu číslo 10, což je senátní návrh zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, sněmovní tisk 24, a to na příští úterý odpoledne jako první bod, druhé čtení tohoto zákona, předtím, než bude první čtení senátních návrhů a návrhů z jednotlivých krajů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Bod číslo 10, sněmovní tisk 24, na úterý 22. jako první bod odpoledne. (Poslanec Stanjura souhlasí.) Teď ještě pan kolega Petrů.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, věřím, že se setkám s pochopením, když navrhnu zařazení bodu číslo 15, sněmovní tisk 252, na středu 23. března po pevně zařazených bodech. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Chcete tedy zařadit bod číslo 15, sněmovní tisk 252, na středu 23. 3. po pevně zařazených bodech. (Poslanec Petrů souhlasí.)

Pan kolega Urban, prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Paní předsedkyně, dámy kolegyně, kolegové, dovolte, abych navrhl přeřazení bodu, který je v původním návrhu zařazen jako bod číslo 4, druhé čtení tisku 135, na úterý 22. 3. jako druhý pevně zařazený bod odpoledne. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se, jestli jsou ještě nějaké návrhy. Pokud nejsou, budeme hlasovat o těch, které zde zazněly.

Nejprve tady je návrh pana poslance Kováčika, který žádá zařazení nového bodu s názvem Vysvětlení předsedy vlády k okolnostem zásahu Vojenské policie v budově České televize minulý pátek, 11. 3. Žádá zařazení tohoto nového bodu na středu, tedy zítra, 16. 3., jako první bod, tedy před pevně zařazené. Počkám chvilku, než se dostaví všichni do jednacího sálu tak, abychom o tomto návrhu mohli hlasovat...

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 3. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem... Návrh Pavla Kováčika, vysvětlení předsedy vlády, okolnosti zásahu Vojenské policie, na zítřek, středa 16. 3., jako první bod. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3, přítomno 183, pro 73, proti 32. Tento návrh přijat nebyl.

 

Zeptám se poslankyň - Alena Hanáková, poslanec Jaroslav Krupka, Leoš Heger, Anna Putnová, Helena Langšádlová - nejsou to faktické poznámky? (Nejsou.) Je to omyl, odmazávám vás. Fischerová Jana též. (Ano, omyl.)

 

Budeme hlasovat o dalším návrhu. Dalším návrhem je návrh pana poslance Vítězslava Jandáka, který, dovolím si upřesnit po vzájemné konzultaci, vzhledem k omluvě pana ministra obrany z dnešního jednání navrhuje zařazení nového bodu Informace ministra obrany o zásahu Vojenské policie v České televizi, a to na zítra, 16. 3., jako první bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 4. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 4, přítomno 183, pro 79, proti 60. Návrh přijat nebyl.

 

Dále jsou dva návrhy pana poslance Vojtěcha Filipa. Nejprve návrh na přeřazení bodu číslo 98, je to ve věci NKÚ, a to jako dnes druhý bod, tedy po bodu, který jsme schválili jako bod z grémia.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 5. Kdo je pro toto zařazení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 5. Přítomno 183, pro 178, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Další návrh pana poslance Filipa je návrh na zařazení nového bodu s názvem Informace ministra práce a sociálních věcí ve věci směrnice C 343/08 Evropského soudního dvora. Tento bod žádá zařadit na úterý 22. 3. příští týden jako první bod. (Poslanec Filip žádá o doplnění.) Po pevně zařazených bodech? Prosím o upřesnění.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem na základě informace pana premiéra požádal o to, aby to byla informace ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Oprava na ministra financí, ale platí, že to má být v úterý 22. 3. první bod. (Poslanec Filip souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 6. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 6, přítomno 183, pro 74, proti 62. Tento návrh přijat nebyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP