(14.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Takže mně připadá, že v této podobě je to docela urgentní, abychom se tím zabývali už tento týden. Čas není, jak je vidět, skoro vůbec žádný. A já bych velice přivítal, kdyby si premiér Nečas našel v tomto týdnu čas a o obou summitech nás tedy informoval, jak o summitu, na kterém byl prezident Klaus a který se věnoval Libyi, tak tedy summitu, který se týkal ministrů eurozóny a který přijal jeden ze závěrů, které jsem tady uvedl a který se bezprostředně týká České republiky a žádá nás, abychom zaujali k paktu pro euro postoj.

Já bych navrhl, zítra ve středu tady pravděpodobně budeme projednávat onen bod, který se týká zemědělské politiky, kde budeme hledat pozici České republiky a obou komor, tak mě napadlo, že by bylo možná vhodné za tento bod, kdy se budeme zabývat pozicí České republiky k zemědělské politice, bych hned za ten bod navrhl projednání těch dvou summitů z minulého týdne. Takže jestli to lze takto nechat hlasovat, tak navrhuji za zemědělskou politiku, kterou budeme projednávat, zařadit ještě informaci premiéra k těm dvou summitům.

To je ten první bod, který jsem navrhoval.

Ještě mi dovolte, abych navrhl druhý, který jsem avizoval, že chci požádat o zprávu ministra financí Miroslava Kalouska. Tento bod se týká bodu, o kterém už tady byla řeč na minulé schůzi. Já jsem k němu také v úvodu schůze vystupoval. Týká se kauzy ProMoPro. Vy si už asi nebudete pamatovat, ale já jsem tady tehdy navrhoval, aby ministr financí Kalousek předložil zprávu o šetření analytického útvaru Ministerstva financí v souvislosti s utrácením prostředků v průběhu předsednictví České republiky v Evropské unii. Já jsem tady tehdy řekl, že se obávám, že pokud se ta zpráva tady takto nepředstaví a nebudeme o ní jednat, tak bude postupně uvolňována v médiích a Sněmovna bude z celé debaty vyřazena.

Ve Sněmovně ten bod schválen nebyl, ale odehrávalo se to zhruba tak, jak jsem tady předpovídal. Už na druhý den se v médiích objevily informace uniklé právě z té zprávy o onom šetření Ministerstva financí ve věci českého předsednictví, a dokonce za pár dní vystoupil ministr Kalousek sám na tiskové konferenci a na té tiskové konferenci s příslušným úředníkem podali informace o šetření s tím, že ministr Kalousek toto celé charakterizoval jako nadstandardní zlodějnu. Takže já jsem přesvědčen, že to, co stálo ministrovi financí za samostatnou tiskovou konferenci a co takto poměrně expresivně označil slovy nadstandardní zlodějna, tak to rozhodně stálo také za informaci, kterou jsem po něm chtěl, aby v průběhu týdne podal Poslanecké sněmovně.

Pokládám za chybu, že se to nestalo a že Sněmovně vlastně nebylo umožněno, aby se této kauze věnovala. Proč si myslím, že je to chyba. Já se domnívám, že způsob, kterým tuto kauzu vyřešil ve svém vystoupení v médiích premiér Petr Nečas, je naprosto nedostatečný. Premiér Petr Nečas jako premiér zodpovědný za chování vlády se vyjádřil, že celou věc vyšetřuje policie, a tím to snad je odbyté. Jsem si jist, že tím, že kauzu ProMoPro vyšetřuje policie, se řeší velmi málo. Budiž, je v pořádku a je pěkné, že policie šetří, jestli nebyl spáchán trestný čin, ale policie se určitě nebude zabývat politickou odpovědností ministra v této věci.

Přece jestliže máme někde neuvěřitelně nafouklou zakázku na audiovizuální služby v průběhu předsednictví, představuje to víc než půl miliardy, celková suma na předsednictví byla 3,4 mld., jestliže tady máme neuvěřitelně nafouklou předraženou zakázku, která se dělala bez veřejné soutěže, tak přece víme z toho, jak se veřejné soutěže u nás dějí, že je problém právě v tom, že na druhé straně musí být někdo v té instituci, příslušný politik, který tento systém akceptuje a který nějakým způsobem pokrývá to, že se takováto předražená zakázka bez soutěže dostane, že se realizuje. Takže já si myslím, že tady z toho vypustit politickou odpovědnost a říci, že to vyšetřuje policie, je naprosto nedostatečné a je to ukázka toho, jak kauzu vlastně zamést pod koberec.

Jestliže víme a jsme tady opakovaně v médiích přesvědčováni, že kauza je spojena s celou řadou velmi vážných podezření a pochybení, tak je nepochopitelné, že ministr Vondra se vyhýbá jakékoliv odpovědnosti - politické i manažerské - za to, že v této věci nebyla tedy vyhlášena veřejná soutěž. My dnes víme, že ji získala v roce 2009, tedy tu zakázku, bez jakékoliv soutěže firma ProMoPro. Mezi vyústění této kauzy dnes patří trestní oznámení podané Ministerstvem financí, odkrytí celé řady podezřelých bankovních převodů, personálních vazeb a v neposlední řadě i desítky milionů korun zablokované na soukromých termínovaných účtech v Rakousku.

Víte, pro mě je otázka, za co už je odpovědný ministr vlády, pokud není odpovědný za stamilionové úniky. K čemu tady vlastně ministr v tom případě vůbec je, jestliže není zodpovědný za peníze, které má spravovat, jestli není zodpovědný za chování podřízených? Pak to znamená, že ten ministr tam přece vůbec nemusí být. Tady jsme nad tím mávli rukou a řekli jsme si: je tady sice předražená zakázka o stovky milionů, bůhví, kam se ty peníze poděly, ale my to necháme šetřit policií jako věc nějaké privátní firmy, ministra z toho vyjmeme. To je velice podobné, jako když teď slyšíme, že do České televize vtrhne Vojenská policie a ministr se tváří také, že to není jeho odpovědnost. Chápete, také najdeme nějakého viníka někde mezi úředníky. Takže je to pořád stejná historie. Ministr zřejmě není odpovědný ani za peníze, ani za chování podřízených. Veliká otázka vzniká opravdu, k čemu tedy ministr ve vládě je. Jaká je jeho role? Když se něco stane, tak budou padat všichni kromě něho?

Takže mně připadá, že způsob, jak jsme se s tím vypořádali, jak se s tím vypořádala vláda, s kauzou ProMopro, je způsob, jak zabránit tomu, aby se zjistilo, jak se vlastně utrácely peníze na české předsednictví a kdo byl za to opravdu odpovědný. A proto žádám znovu, aby na pořad Sněmovny byl zařazen bod, který bych znovu nazval "Zpráva ministra financí o šetření analytického útvaru Ministerstva financí ve věci utrácení prostředků v průběhu předsednictví České republiky v Evropské unii". Vzhledem k tomu, že jsem zjistil, že ministr Kalousek a ministr Vondra tady dnes nejsou, tak bych žádal, aby bod byl zařazen jako bod - pan poslanec Kováčik tady navrhoval jako první bod tuším na zítřek na ráno, pokud by to prošlo, tak tento bod jako druhý hned za bod, který byl navrhován poslancem Kováčikem na zítřek na ráno. Pokud poslanec Kováčik neprojde, tak to navrhuji v tom případě jako první bod, pokud to bude potom hlasováno.

Takže u těchto dvou bodů prosím o podporu jejich schválení na pořad Sněmovny. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu místopředsedovi Zaorálkovi. Nyní prosím o slovo pana poslance Vidíma a dále je přihlášena paní kolegyně Černochová.

 

Poslanec Jan Vidím: Dobrý den. Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, na základě požadavků předsedů některých poslaneckých klubů si dovoluji navrhnout zařadit nové dva body do pořadu této schůze. Je to bod, který se nazývá změny v orgánech Poslanecké sněmovny a druhým bodem, který navrhuji, je Návrh na volbu předsedů stálých delegací Poslanecké sněmovny. Chci požádat o zařazení těchto dvou bodů do volebního bloku. Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Vidímovi. Prosím paní kolegyni Černochovou, poté pan kolega Bauer.

 

Poslankyně Jana Černochová: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, navrhuji vyřazení bodu 39 z programu 14. schůze, a to na žádost primátora hlavního města Prahy docenta Svobody. Jedná se o Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Důvody, které mě k tomu vedou, jsou ty, že hlavní město Praha v tuto chvíli jedná o různých dalších připomínkách k tomuto návrhu, které buďto budou projednány tak, že zastupitelstvo hlavního města Prahy navrhne zcela vyřazení z našeho programu a předložení nový návrh, nebo se to bude řešit formou nějakého pozměňovacího návrhu, případně mého návrhu jako poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP