(14.20 hodin)

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já bych se rád připojil k předřečníkovi a rád bych za náš klub požádal, aby byl zařazen bod, kdy by nás ministr obrany informoval o ozbrojeném zásahu v české veřejnoprávní televizi. Já bych k tomu dodal vtipně: popravdě - protože já jsem byl bohužel přítomen celému zásahu.

Já jen na dokreslení situace, že možná už jsme zvyklí na ten catch as catch can, který se tu hraje v téhle zemi, ale lidé trošku na západ od Aše jsou trochu v šoku. Já jsem dostal včera velmi zajímavou esemesku od jednoho režiséra z Německa. Je krátká, já si vám ji dovolím přečíst: Slávku, člověk je den mimo republiku, a už přepadnou ubohou televizi. To je neslýchané! To se stalo v padesátých letech v Hamburku. Policie neozbrojena - tady měli všichni samopaly - pronikla do redakce Spieglu, a odstoupil kancléř Adenauer, ale to byl slušný člověk. Tady se to řítí do horthyovského polofašismu před válkou, ale vládě to zřejmě nevadí. Jsem rád, že jsi u toho byl. S úctou atd. Děkuju.

Takže to je jenom na dokreslení, že to zajímá i naše sousedy a členy Evropské unie. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, pane poslanče, ještě vás požádám, abyste řekl, na kdy navrhujete zařadit tento bod.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Já by co nejdřív, paní předsedkyně (ohlas v sále), pokud možno, kdyby to šlo za pět minut, jako první bod dnes. Děkuji vám za tu laskavost. (Potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dnes první bod. Dále je zde přihláška pana poslance Vojtěcha Filipa. Prosím, pane kolego. Poté je přihlášen pan místopředseda Lubomír Zaorálek.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych požádal o jedno přeřazení v rámci probíhající schůze již zařazeného bodu, a to bodu 98, a potom bych požádal o jeden nový bod.

Bod číslo 98 je zařazen na tuto schůzi. Jedná se o usnesení kontrolního výboru Poslanecké sněmovny číslo 60 z 11. schůze kontrolního výboru z 24. února letošního roku. Jedná se o náš dlouhou dobu probíhající spor s Nejvyšším kontrolním úřadem a o povinnosti Poslanecké sněmovny splnit ústavní podstatu naší činnosti, a to kontrolu hospodaření kapitoly číslo 381. Vzhledem k tomu, že toto usnesení je v současné době součástí šetření orgánů činných v trestním řízení, krátce bych zrekapituloval, že 9. prosince odmítl prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. František Dohnal vpustit kontrolní skupinu kontrolního výboru vedenou předsedou kontrolní skupiny a místopředsedou výboru Mgr. Škárkou do Nejvyššího kontrolního úřadu. Písemně nejdříve jeho vedoucí sekretariátu a později on osobně v lednu se odmítl s námi o této věci bavit. Vzhledem k tomu, že jde o záležitost, kdy jde o překážku v činnosti jiného orgánu veřejné moci, považuji za potřebné, aby se k tomu vyjádřila Poslanecká sněmovna, která takovým orgánem veřejné moci je, protože kontrolní výbor Poslanecké sněmovny je pouze orgánem Poslanecké sněmovny, který byl usnesením číslo 17 pověřen v této věci. Já to říkám proto, abychom si uvědomili závažnost situace i časové horizonty, které nás čekají.

Prosil bych tedy, aby byl tento bod zařazen jako bod číslo 2, pokud bude schválen návrh kolegy Jandáka. Pokud nebude schválen, tak jako bod číslo 1 naší probíhající schůze. Já bych vás déle nezdržel než tím usnesením, které máte v lavicích. Bylo vám včas rozdáno. Pravděpodobně vás i členové kontrolního výboru v jednotlivých klubech informovali. To je můj první návrh, přeřazení bodu číslo 98 jako bodu číslo 2, resp. bodu číslo 1 naší Poslanecké sněmovny.

Druhým bodem, o který žádám rozšířit probíhající schůzi Poslanecké sněmovny, by byl bod, který bych jednoduše nazval Informace ministra práce a sociálních věcí o rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci C 343/08. Jedná se o rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci naší neúplné implementace směrnice 60330. Rozsudek byl vydán 14. ledna loňského roku, tedy před rokem a dvěma měsíci, s tím, že nám hrozí podle jednání před komisí pokuta 500 tisíc korun denně. Rád bych, aby Poslanecká sněmovna byla přesně informována o krocích vlády. Nevidím důvod, proč by měl informovat někdo jiný než ministr práce a sociálních věcí, do jehož kompetence otázka zaměstnaneckých pojišťoven patří. To navrhuji, aby se na to mohl pan ministr řádně připravit, projednávat jako první bod našeho úterního jednání v příštím týdnu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili v úterý příští týden první bod. Promiňte, pane kolego, ten váš první návrh, přeřazení bodu 98, jste chtěl na kdy?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Na dnešek, první nebo druhý bod, podle toho, jak bude hlasováno o návrhu kolegy Jandáka.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pan premiér mě poučil, že tady je kompetence Ministerstva financí, takže v tomto ohledu budu dbát doporučení pana premiéra. Nebude to tedy zpráva ministra Jaromíra Drábka, ale ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane kolego, já vás jenom požádám, jestli byste souhlasil s tím, že ten bod, který navrhujete, tedy přeřazení, by byl za ten pevně zařazený bod, tedy už po hlasování o návrzích z grémia. Jestli byste s tím takto souhlasil.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Určitě. Říkal jsem, že druhý bod, po bodu navrženém kolegou Jandákem. Pokud by tento nebyl odhlasován, tak by byl bodem prvním, ale jsem přesvědčen, že odhlasované návrhy z grémia mi umožní, aby to byl bod druhý, po těch pevně zařazených bodech.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji vám za toto upřesnění. Nyní prosím o slovo pana místopředsedu Lubomíra Zaorálka.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já bych chtěl navrhnout projednávání dvou bodů. Ten první je na premiéra Petra Nečase a druhý na ministra financí Miroslava Kalouska.

První je návrh bodu, který bych nazval Zpráva premiéra Petra Nečase o průběhu dvou posledních summitů Evropské unie. Já bych jenom připomněl, že v minulém týdnu proběhly dva summity. Jeden za účasti českého prezidenta Václava Klause, který se věnoval situaci v Libyi, a ten druhý byl summit ministrů eurozóny, který se odehrál bez nás, nicméně jeho závěry jsou pro nás také velmi závažné.

Dovolte, abych jenom uvedl ze závěru summitu ministrů eurozóny první odstavec, ve kterém se říká: Byl potvrzen pakt pro euro, který stanoví posílení koordinace hospodářských politik v zájmu konkurenceschopnosti a konvergence. Tento pakt bude předložen na zasedání Evropské rady, které se bude konat ve dnech 24. a 25. března 2011, přičemž členské státy, které nejsou členy eurozóny, oznámí, zda mají v úmyslu se paktu účastnit.

Já jen řeknu, že pakt eurozóny, o kterém se tady mluví, není totožný s paktem konkurenceschopnosti, který ještě nedávno byl diskutován jako návrh prezidenta Sarkozyho a kancléřky Merkelové, ale je to upravená podoba toho paktu konkurenceschopnosti, zřejmě tedy zmírněná a dohodnutá, která získala na tomto summitu členů eurozóny, jak je vidět, určitou podporu. Z toho plyne, že poměrně ve velice krátkém čase, do příštího týdne, 24.-25. března, vlastně i Česká republika se bude muset rozhodnout, jak se k paktu pro euro postaví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP