Středa 19. srpna 1998

 

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1998

III. volební období

 

 

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 3. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 18. a 19. srpna 1998

 

 

 

Schválený pořad 3. schůze Poslanecké sněmovny

 

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

2. Návrh na poskytnutí příspěvku na úhradu volebních nákladů politickým stranám

3. Návrh na způsob projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

4. Návrh na způsob projednávání návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1999 v Poslanecké sněmovně

5. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení

7. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

8. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

9. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k 30. výročí okupace ČSSR vojsky pěti zemí Varšavské smlouvy

***


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP