Pořad 3. schůze

3. schůze (18., 19. srpna 1998)


Zahájení schůze

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

Projednávání (18. srpna 1998)

2. Návrh na poskytnutí příspěvku na úhradu volebních nákladů politickým stranám

Projednávání (19. srpna 1998)

3. Návrh na způsob projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Projednávání (19. srpna 1998)

4. Návrh na způsob projednávání návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1999 v Poslanecké sněmovně

Projednávání (19. srpna 1998)

5. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Projednávání (19. srpna 1998)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení

Projednávání (19. srpna 1998)

9. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k 30. výročí okupace ČSSR vojsky pěti zemí Varšavské smlouvy

Projednávání (19. srpna 1998)Přihlásit/registrovat se do ISP