Stenografický zápis 3. schůze, 19. srpna 1998


(Schůze zahájena v 9:04 hod.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Tomáš Teplík
Ministr vnitra Václav Grulich
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr vnitra Václav Grulich
Poslanec Josef Janeček
Předseda vlády Miloš Zeman
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Josef Krejčí
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 13.14 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.16 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr zemědělství Jan Fencl
Ministr kultury Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr financí Ivo Svoboda
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Místopředseda vlády Egon Lánský
Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman
Místopředseda vlády Vladimír Špidla
Ministr životního prostředí Miloš Kužvart
Předseda vlády Miloš Zeman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 15.58 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.20 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Brtnický
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Jiří Brtnický
Ministr kultury Pavel Dostál
Poslanec Pavel Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 16.52 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.14 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Pavel Svoboda
Předseda vlády ČR Miloš Zeman


2. Návrh na poskytnutí příspěvku na úhradu volebních nákladů politickým stranám

Poslanec Vlastimil Tlustý


3. Návrh na způsob projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Poslanec Vlastimil Tlustý


4. Návrh na způsob projednávání návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1999 v Poslanecké sněmovně

Poslanec Vlastimil Tlustý


5. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 17.37 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.56 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení

Ministr vnitra Václav Grulich
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Frank
Poslanec František Chobot
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jan Vidím


9. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k 30. výročí okupace ČSSR vojsky pěti zemí Varšavské smlouvy

Poslanec František Chobot
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec František Chobot
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze skončila v 18.44 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP