(Schůze opět zahájena v 17.14 hodin.) 

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestávka určená pro počítání hlasů z veřejného hlasování skončila a budeme v tuto chvíli pokračovat v přerušeném jednání. Prosím jednoho z určených ověřovatelů Poslanecké sněmovny, aby nám sdělil výsledek veřejného hlasování.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, k přijetí usnesení o vyslovení důvěry vládě je třeba nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přítomno bylo a hlasovalo 136 poslanců, takže kvorum pro přijetí návrhu činilo 69 poslanců.

Pro návrh se vyslovilo 73 poslanců, proti návrhu se vyslovilo 39 poslanců a hlasování se zdrželo 24 poslanců.

Proto konstatuji, že Poslanecká sněmovna vládě jmenované prezidentem republiky dne 22. července t.r. v předchozím hlasování důvěru vyslovila. Děkuji vám. (Bouřlivý potlesk z lavic sociální demokracie.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyslovila vládě důvěru a návrh usnesení byl přijat. Blahopřeji předsedovi vlády.

V tuto chvíli udílím slovo předsedovi vlády panu Miloši Zemanovi.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych upřímně poděkoval Poslanecké sněmovně za vyslovení důvěry a řekl jen několik málo slov.

Jako opoziční politik i jako předseda Poslanecké sněmovny v jejím minulém funkčním období jsem tvrdil, že žijeme v parlamentní demokracii, a nikoli v demokracii vlády. Nepokládám za správné říkat jako předseda vlády něco jiného než to, co jsem říkal v opozici.

Proto mohu za vládu i za sebe slíbit Poslanecké sněmovně, že tato vláda nejen bude plně ctít, což je její samozřejmá povinnost, parlamentní demokracii, ale že se bude snažit účinně ve věcném dialogu a přátelsky spolupracovat jak s odbornými výbory Poslanecké sněmovny, tak s Poslaneckou sněmovnou jako celkem.

Chtěl bych vyjádřit přání, aby na základě této naší společné práce odsud vycházely kvalitní zákony, u nichž se po čase nikdo nebude ptát, kdo je navrhl, protože to každý zapomene, a není to ani důležité, aby to byly zákony dobré a aby prospěly občanům této země.

A k tomuto našemu společnému úspěchu bych nám všem dohromady chtěl popřát. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi vlády za jeho vystoupení. Dámy a pánové, tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu. (Potlesk.)

Dalším bodem je

 

2.
Návrh na poskytnutí příspěvku na úhradu volebních nákladů politickým stranám

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 7, které obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, aby se slova ujal předseda výboru poslanec Vlastimil Tlustý a předložený návrh uvedl. V tuto chvíli ještě oznamuji, že paní poslankyně Dundáčková má náhradní kartu č. 4. Chtěla bych poprosit, aby pan poslanec Tlustý byl upozorněn, že má uvést návrh usnesení. Již ho vidím, udílím mu slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, omluvte můj opožděný příchod, nestihl jsem se vrátit z rozhlasového studia v přízemí, takže mi promiňte krátká nadechnutí.

Bylo vám rozdáno na stoly usnesení rozpočtového výboru, kterým sněmovna podle volebního zákona sděluje Ministerstvu financí výsledek parlamentních voleb, na základě kterého Ministerstvo financí vyplatí politickým stranám, které splnily podmínky volebního zákona, příslušné finanční prostředky.

Doporučuji sněmovně, aby přijala usnesení, které jí doporučuje usnesení rozpočtového výboru. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP