Začátek schůze Poslanecké sněmovny
18. srpna ve 14.06 hodin

 

Přítomno: 199 poslanců

 

 

(Schůze zahájena ve 14.06 hodin.) 

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 3. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Tuto schůzi jsem svolal a návrh pořadu jsem stanovil na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny, který se sešel 23. července t. r. Pozvánka vám byla rozeslána 27. července - v pondělí, tedy včas.

Hned na počátku bych vám chtěl říci, že jsem dostal dopis od prezidenta republiky, ve kterém prezident republiky píše, že ke své neradosti nemůže dodržet zavedený zvyk navštívit a oslovit Poslaneckou sněmovnu na počátku jejího funkčního období a uvést novou vládu. Jediným důvodem této neúčasti je pokračující rekonvalescence v pooperačním období. Prosím, vážený pane předsedo, abyste Poslanecké sněmovně tlumočil můj pozdrav a přání, aby dobře plnila svou funkci. Já jsem panu prezidentovi písemně odpověděl. Slíbil jsem mu, že tento dopis přečtu, a popřál jsem mu rychlé uzdravování.

Já vás prosím, abyste se v tuto chvíli všichni přihlásili svými hlasovacími kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Už zde mám informaci, že pan poslanec Jan Hrůza má náhradní kartu č. 6. Jinak doufám, že mají všichni své hlasovací karty.

Nejprve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom jimi určili poslance Pavla Svobodu a poslankyni Miroslavu Vlčkovou. Má někdo jiný návrh. Nemá-li nikdo jiný návrh, tak dám hlasovat o tomto svém návrhu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 1 z přítomných 193 poslanců 187 hlasovalo pro návrh, jeden hlasoval proti. Konstatuji, že návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že ověřovateli 3. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili poslance Pavla Svobodu a poslankyni Miroslavu Vlčkovou.

 

Prosím jmenované ověřovatele, aby nyní zkontrolovali přihlášky poslanců a ústní interpelace se seznamy v počítači a poté dohlédli na losování jejich pořadí. Seznamy s vylosovaným pořadím budou rozdány do lavic.

Sděluji dále, že do zahájení schůze požádal o omluvení své neúčasti na jednání jen jeden poslanec, pan poslanec Jan Kostrhun - ze zdravotních důvodů.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu schůze, jehož návrh je na pozvánce, kterou všichni máte. Prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili. O slovo se přihlásili dva poslanci, prvním byl poslanec Václav Exner. Prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, vážení členové vlády, dovolte mi, abych jménem Poslaneckého klubu KSČM navrhl zařadit do programu dnešní schůze nový bod s názvem "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k současnému stavu česko-německých vztahů". V usnesení navrhujeme, aby se Poslanecká sněmovna v širších souvislostech vyjádřila také k usnesení Německého spolkového sněmu z 29. května letošního roku o trvání majetkových a právních nároků vysídlených skupin německy mluvícího obyvatelstva ve střední Evropě po druhé světové válce. Konstatuji, že polský Sejm, protože Polska se tato rezoluce, toto usnesení Bundestagu také týká, se k této problematice vyjádřil už začátkem června letošního roku. Pokládáme za nezbytné, aby k této věci také Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zaujala stanovisko. Navrhuji, aby tento nový bod byl zařazen za současný bod 6 programu, to je prakticky jako poslední bod programu této schůze. Zároveň prosím ministra zahraničních věcí, jestli by bylo možné, aby v průběhu schůze před projednáváním tohoto bodu byl poslancům rozdán překlad, oficiální překlad usnesení Německého spolkového sněmu, které jsem citoval.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. Pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedo, děkuji za udělení slova. Vážená vládo, dámy a pánové. Já bych rád doplnil pořad schůze o bod "Rozprava nad programovým prohlášením vlády České republiky". Jsem totiž přesvědčen, že jsme jej dostali, ale projednání tohoto materiálu nelze zahrnout do bodu "Žádost vlády o vyslovení důvěry" - to je totiž jiná věc. A jestli chceme vést rozpravu o programovém prohlášení vlády, pak by takový bod měl být zařazen na pořad. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP