Poslanec Vojtěch Filip: Argumentům sice rozumím, ale svým způsobem je mi jedno, jestli je v tuto chvíli argument v neprospěch našeho klubu. Spíše by mě zajímalo, proč tak pozdě byla odeslána legislativní iniciativa vládě. To jsme si mohli vyřídit na politickém grémiu ráno. Protože nebylo svoláno, musím to říkat před celou sněmovnou. Věřím panu místopředsedovi vlády Rychetskému, že lhůta byla vládou dodržena. Pak je vina na Kanceláři Poslanecké sněmovny a je třeba, aby se taková věc neopakovala, protože je zřejmé, že nebudu podávat návrh, který má vliv na státní rozpočet, v době, kdy státní rozpočet už bude například přijat. Návrh může být potom přijat až k následujícímu roku. Myslím si, že natolik mě řada kolegů zná, že bych takovou hloupost nedělal.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozuměl jsem vám, pane poslanče, že tím stahujete svůj návrh?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Ano.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji.

Máme zde tři doplňující návrhy k návrhu pořadu. Hlásí se ještě někdo s jiným návrhem? Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány.

Nejprve je to návrh pana poslance Václava Exnera. Je to návrh usnesení Poslanecké sněmovny k současnému stavu česko-německých vztahů. Doufám, že jsem si to poznamenal přesně. Proto zahájím hlasování.

 

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 197 poslanců 26 poslanců hlasovalo pro, 134 poslanců hlasovalo proti. Konstatuji, že návrh nebyl přijat.

 

Přecházím k druhému návrhu - návrh pana poslance Payna zařadit do programu rozpravu o programovém prohlášení vlády.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 198 poslanců pro hlasovalo 69 poslanců, proti 72. Konstatuji, že návrh nebyl přijat.

 

Třetí návrh je návrh pana poslance Františka Chobota - "Usnesení Poslanecké sněmovny k 30. výročí okupace České republiky vojsky Varšavské smlouvy" - i když tehdy nebyla Česká republika, ale je to v tuto chvíli asi jedno. Dávám hlasovat o tomto návrhu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 198 poslanců pro hlasovalo 165, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 3. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a jak byl upraven jedním schváleným pozměňovacím návrhem.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 ze 198 přítomných poslanců 174 hlasovalo pro, 4 proti. Návrh byl přijat. Pořad naší schůze byl schválen.

 

Než přistoupíme k prvnímu bodu, požádám o řízení další schůze paní místopředsedkyni Buzkovou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prvním bodem schváleného pořadu schůze je

 

1.
Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

 

Programové prohlášení vlády vám bylo rozesláno poštou v pátek 7. srpna. Nyní prosím, aby se slova ujal předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, jsem si vědom, že ústava neukládá vládě, aby Poslanecké sněmovně předložila před hlasováním o důvěře své programové prohlášení, ale jsem si rovněž vědom toho, že zde existuje jistá a vcelku samozřejmá uzance, podle níž v minulosti nově nastupující vlády postupovaly, kdy předkládaly Poslanecké sněmovně své programové prohlášení. Tuto uzanci samozřejmě i tato vláda dodržela. Dovolili jsme si pouze prolomit dvě uzance jiné.

Za prvé bylo zvykem, že s tímto programovým prohlášením byli poslanci seznámeni až v době, kdy je předseda vlády četl v Poslanecké sněmovně. Vláda považovala za rozumnější rozeslat poslancům toto programové prohlášení zhruba s desetidenním předstihem, protože se domníváme, že je svatým právem každého poslance mít jakýkoli dokument, který dostává v takovém předstihu, aby si ho mohl prostudovat a aby mohl případně tento dokument konzultovat se svými experty.

Druhou uzancí, kterou bych rád porušil, je právě to, že předseda vlády programové prohlášení čte. Opravdu vás nechci připravovat o čas čtením 45stránkového textu. Proto prosím, abyste mi dovolili soustředit se především na to, na co nebudeme mít čas, až budeme v této sněmovně projednávat jednotlivé návrhy zákonů, neboť v podrobnějších částech tohoto programového prohlášení je v podstatě právě výčet několika desítek zákonů, které vláda hodlá sněmovně předložit, a záleží jen na této sněmovně, které z nich budou a které nebudou přijaty.

Vláda si velmi dobře uvědomuje, že je vládou menšinovou, že bude muset Poslaneckou sněmovnu žádat o souhlas s každým dílčím zákonem. Vláda by si přála pouze jediné: aby jakýkoli zákon nebyl posuzován podle toho, kdo je jeho autorem, ale podle toho, co tento návrh zákona obsahuje, a aby spolu s kritikou navrženého zákona byla pokud možno předkládána i pozitivní alternativa.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP