Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Libor Krátký

Schůze: 10, 13, 17, 19, 21, 22, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 47

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

6. Návrh poslanců Tomáše Kvapila a Libora Ambrozka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 65/ - druhé čtení
část č. 100 (25. 3. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

10. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 /sněmovní tisk 108/ - druhé čtení
část č. 59 (12. 5. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

10. Vládní návrh zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 156/ - druhé čtení
část č. 41 (13. 10. 1999)

81. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - prvé čtení
část č. 400 (2. 11. 1999)

161. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Libora Krátkého, Františka Ondruše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech /sněmovní tisk 229/ - třetí čtení
část č. 522 (9. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

19. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - prvé čtení
části č. 64-65 (1. 12. 1999)

20. Vládní návrh ústavního zákona o zkrácení funkčního období zastupitelstva hlavního města Prahy /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení
části č. 66-67 (1. 12. 1999)

79. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - třetí čtení
část č. 300 (9. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. /sněmovní tisk 229/4/ - zamítnutý Senátem
část č. 10 (18. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

10. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - druhé čtení
část č. 177, část č. 181 (25. 2. 2000)

88. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - třetí čtení
část č. 361 (3. 3. 2000)

95. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - třetí čtení
části č. 403-406 (8. 3. 2000), části č. 410-414 (9. 3. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

35. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 761/ - prvé čtení
část č. 162 (1. 12. 2000)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

část č. 3 (20. 2. 2001)

10. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 761/ - druhé čtení
část č. 42 (21. 2. 2001)

73. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 761/ - třetí čtení
části č. 174-177 (27. 2. 2001)

74. Návrh poslanců Libora Krátkého, Vladimíra Doležala, Tomáše Kladívka, Karla Šplíchala a Světlany Navarové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 767/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 178 (27. 2. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

84. Návrh poslankyně Zdeňky Horníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 828/ - druhé čtení
část č. 222 (12. 4. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

15. Návrh poslankyně Zdeňky Horníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 828/ - druhé čtení
část č. 187 (22. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

34. Vládní návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) /sněmovní tisk 962/ - prvé čtení
část č. 368 (12. 7. 2001)

43. Návrh poslanců Toma Zajíčka, Jiřího Vlacha a Miroslava Kalouska na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 936/ - prvé čtení
část č. 248 (10. 7. 2001)

44. Návrh poslanců Miroslava Máčeho a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 937/ - prvé čtení
část č. 249, část č. 255 (10. 7. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

13. Vládní návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) /sněmovní tisk 962/ - druhé čtení
část č. 154 (23. 10. 2001)

132. Vládní návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) /sněmovní tisk 962/ - třetí čtení
části č. 283-284, část č. 286 (26. 10. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1156/ - prvé čtení
část č. 184 (5. 12. 2001)

87. Návrh poslanců Libora Krátkého, Petra Koháčka, Aleše Rozehnala, Jana Zahradila, Tomáše Kladívka, Karla Šplíchala, Světlany Navarové a Jany Volfové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1110/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 350 (12. 12. 2001)

88. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1116/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 355 (12. 12. 2001)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

27. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 1160/ - druhé čtení
část č. 228 (20. 3. 2002)

125. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1116/ - třetí čtení
část č. 362 (27. 3. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP