Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
31. schůze, 26. 5. 1995

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1990 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1562/
152 - 153 (26. 5. 1995)

25. Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře /sněmovní tisky 1444 a 1629/
154 (26. 5. 1995)

29. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994, /sněmovní tisk 1692, 1693/
155 (26. 5. 1995)

Procedurální hlasování
156 - 159 (26. 5. 1995)

27. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
160 - 172 (26. 5. 1995)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1990 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1562/
173 - 192 (26. 5. 1995)

25. Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře /sněmovní tisky 1444 a 1629/
193 - 197 (26. 5. 1995)

17. Návrh poslanců Františka Kozla a Jiřiny Pavlíkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisk 1589/
198 - 199 (26. 5. 1995)

18. Návrh poslanců Petra Koháčka a Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1603/
200 - 202 (26. 5. 1995)

Procedurální hlasování
203 (26. 5. 1995)

37. Volba poslance do výboru Poslanecké sněmovny
204 - 208 (26. 5. 1995)

Procedurální hlasování
209 (26. 5. 1995)


ISP (příhlásit)