Sněmovní tisk 1589
Zákon - novela zákona o rozhlasových a televizních poplatcíc

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1995-03-08 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Kozel František.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1589.
  Návrh zákona 16.03.1995 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 15.03.1995 usnesení č. 504 rozdané jako tisk 1592. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona a vydal 15.03.1995 usnesení č. 504 rozdané jako tisk 1595. Určil garančním výborem Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1761.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 15.03.1995 na 29. schůzi schválen (usnesení č. 619).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl zamítnut.
     Návrh zákona 20.06.1995 na 32. schůzi vzat zpět.

     Hesla věcného rejstříku: Poplatky, TelevizeISP (příhlásit)