Hlasování
31. schůze, 24. 5. 1995

9. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky /sněmovní tisk 1765/
31 (24. 5. 1995)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, /sněmovní tisk 1548, 1738/
32 - 33 (24. 5. 1995)

12. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
34 (24. 5. 1995)

13. Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., /sněmovní tisk 1367, 1465/
35 - 38 (24. 5. 1995)

14. Návrh poslance Libora Nováka /1958/ na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. /sněmovní tisky 1367 a 1465/
39 - 45 (24. 5. 1995)

Procedurální hlasování
46 (24. 5. 1995)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol /školský zákon/, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., o nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., a zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb., a zákona č. 190/1993 Sb. /sněmovní tisky 1430 a 1632/
47 - 63 (24. 5. 1995)

15. Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě /sněmovní tisky 1565 a 1740/
64 (24. 5. 1995)

16. Návrh poslanců Jana Deckera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1678, 1736/
65 (24. 5. 1995)

Procedurální hlasování
66 (24. 5. 1995)

31. Vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě, /sněmovní tisk 1540, 1741/
67 - 69 (24. 5. 1995)

Procedurální hlasování
70 (24. 5. 1995)

32. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1549, 1707/
71 (24. 5. 1995)

Procedurální hlasování
72 (24. 5. 1995)

34. Návrh na odvolání předsedkyně mandátového a imunitního výboru z funkce na její žádost
73 (24. 5. 1995)

Procedurální hlasování
74 (24. 5. 1995)

35. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení mezi Českou republikou a Evropskou unií
75 (24. 5. 1995)

Procedurální hlasování
76 (24. 5. 1995)

33. Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře, /sněmovní tisk 1444, 1629/
77 (24. 5. 1995)

Procedurální hlasování
78 (24. 5. 1995)

36. Volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu
79 - 82 (24. 5. 1995)

23. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
83 - 84 (24. 5. 1995)

Procedurální hlasování
85 (24. 5. 1995)

38. Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, /sněmovní tisk 1602, 1739/
86 (24. 5. 1995)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, /sněmovní tisk 1471, 1630/
87 (24. 5. 1995)


ISP (příhlásit)