Stenografický zápis 31. schůze, 23. května 1995

(Schůze zahájena ve 14.13 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Jiří Payne
Poslanec František Kozel
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jaroslav Sýkora


I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1719 - 1726 a 1743

Předseda PSP Milan Uhde


II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1727, 1744 a 1745

Předseda PSP Milan Uhde


III. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Káhiře dne 19. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1525

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Otakar Vychodil


IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 24. října 1994 v Tallinu, Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. října 1994 v Rize a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. října 1994 ve Vilniusu, podle sněmovního tisku 1587

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Otakar Vychodil


V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 23. listopadu 1994 v Abu Dhabi, podle sněmovního tisku 1601

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Otakar Vychodil


VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994, podle sněmovního tisku 1405

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vratislav Votava
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jiří Payne


VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, podepsaná dne 24. června 1994 v Červené nad Vltavou, doplněná nótami Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky, podle sněmovního tisku 1588

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jan Decker


VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu mezinárodní Úmluva o jaderné bezpečnosti, podepsaná dne 20. září 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1586

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Pavel Seifer


IX. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky, podle sněmovního tisku 1765

Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Grulich
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Václav Čundrle
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Předseda PSP Milan Uhde
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Jozef Wagner
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena v 16.16 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP