Stenografický zápis 31. schůze, 24. května 1995


(Schůze zahájena v 9. 13 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


IX. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky, podle sněmovního tisku 1765

Poslanec Jiří Payne


X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, podle sněmovních tisků 1548 a 1738

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Vladimír Procházka
Poslanec Josef Hurta
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Vladimír Procházka


XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1563 a 1704

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Vlastimil Vlček
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec František Kačenka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vlastimil Vlček
Poslanec Vladimír Šuman
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec František Kačenka


XII. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Jaroslav Soural
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslankyně Gerta Mazalová


XIII. Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1367 a 1465

Poslanec Jan Černý
Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Jan Černý
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jan Černý
Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Jan Černý


XIV. Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, podle sněmovních tisků 1565 a 1740

Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Josef Holub
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Ladislav Blažek
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Ladislav Blažek
Poslanec Pavel Hirš
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Josef Holub
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Oldřich Kužílek
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 11.56 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 1 2.07 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Antonín Hrazdíra
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 12.16 hodin.)
(Schůze zahájena ve 14.37 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1563 a 1704

Poslanec Vlastimil Vlček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Vlastimil Vlček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Vlastimil Vlček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vlastimil Vlček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vlastimil Vlček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vlastimil Vlček


XV. Návrh poslanců Václava Exnera a dalších na vydání zákona o automatickém zvyšování dávek sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, o změně a doplnění zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu a o doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1583 a 1737

Poslanec Václav Exner
Poslanec Jindřich Němčík
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jindřich Němčík


XVI. Návrh poslanců Jana Deckera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1678 a 1736

Poslanec Jan Decker
Poslankyně Anna Röschová


XVII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 19. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky

Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Jan Černý
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jan Černý
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Emil Jaroš
Poslankyně Eva Fischerová


XVIII. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže

Poslanec František Kozel
Poslanec Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 15.40 hodin.)
(Schůze zahájen v 16.42 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


XIX. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (9. 7. 1994 až 31. 1. 1995), podle sněmovního tisku 1541

Poslanec Martin Přibáň


XX. Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1994, podle sněmovního tisku 1609

Poslanec Martin Chudoba


XXI. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1994, podle sněmovního tisku 1647

Poslanec Martin Chudoba
Poslankyně Gerta Mazalová


XXII. Zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1600

Poslanec František Kozel


XXIII. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny

Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Zbyšek Stodůlka


XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1990 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1562 a 1766

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Leopold Zubek
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Václav Frank
Poslanec Petr Kavan
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Jindřich Němčík
Poslanec Josef Křížek
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Leopold Zubek
Poslanec Petr Kavan


Přihlásit/registrovat se do ISP