Stenografický zápis 31. schůze, 25. května 1995


Poslanec Leopold Zubek


XXV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995, podle sněmovního tisku 1746

Místopředseda PSP Jan Kasal


XXVI. Zpráva o opatřeních předsedy poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995, podle sněmovního tisku 1747

Předseda PSP Milan Uhde


XVIII. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže

Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 18.06 hodin.)
(Schůze zahájena v 9.22 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Antonín Sochor
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XVIII. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže

Poslankyně Eva Matoušková
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 9.32 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Poslanec Jiří Vyvadil
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Petr Kavan
Poslanec Vratislav Votava
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Vladimír Procházka
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Ladislav Body
Ministr kultury ČR Pavel Tigrid
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Luboš Němec
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Ladislav Body
Poslanec Jan Krámek
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Ladislav Body


XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

Poslanec Petr Kavan
Poslankyně Petra Buzková
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla přerušena ve 12.21 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.10 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Petra Buzková
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslankyně Petra Buzková
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Václav Exner
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec František Kačenka
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Jiří Hájek
Poslanec Jaroslav Broulík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Michal Kraus
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Michal Kraus
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Jan Decker
Poslankyně Petra Buzková
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze opět zahájena v 16.50 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Václav Grulich
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Pavel Kulička


XVIII. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže

Poslanec Robert Kolář


XXIX. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994, podle sněmovních tisků 1692 a 1693

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Michal Kraus
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Josef Křížek
Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Tomáš Svoboda
Poslanec Miroslav Raška
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tomáš Ježek


XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné, podle sněmovních tisků 1621 a 1762

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Jozef Wagner
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Emil Jaroš
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXXI. Vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě, podle sněmovních tisků 1540 a 1741.

Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Josef Holub
Poslanec Václav Frank
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Jan Litomiský
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Leopold Zubek
Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Josef Holub


XXIX. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994, podle sněmovních tisků 1692 a 1693

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslankyně Gerta Mazalová
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Tomáš Ježek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Tomáš Ježek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


Přihlásit/registrovat se do ISP