Stenografický zápis 31. schůze, 26. května 1995


Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Tomáš Ježek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Tomáš Svoboda
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1549 a 1707

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Miroslav Novotný
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Jiří Hájek
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Miroslav Novotný
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena ve 21.51 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 9.20 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXIII. Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře, podle sněmovních tisků 1444 a 1629.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 9.30 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 9.47 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Václav Krása
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Ladislav Nedorost
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 10.15 hodin.)
(Schůze zahájena v 10.48 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Hana Lagová
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Dalibor Štambera
Poslanec František Kačenka
Poslankyně Hana Marvanová
Poslankyně Anna Váchalová
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze opět zahájena ve 13.39 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Jiří Macháček
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Josef Valenta
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena do 14.45 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.57 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXIV. Návrh na odvolání předsedkyně mandátového a imunitního výboru z funkce na její žádost

Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jan Vik


XXXV. Volba předsedy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Poslanec Stanislav Gross
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Richard Mandelík


XXXVII. Volba poslance do výboru Poslanecké sněmovny

Poslanec Marek Benda


XXXVIII. Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, podle sněmovních tisků 1602 a 1739

Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Jiří Uřičář
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Vladimír Procházka
Poslanec Vojtěch Čechák
Poslanec Jiří Uřičář
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Jiří Uřičář
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Jiří Uřičář
Poslanec Jan Černý
Poslanec Jiří Uřičář
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Dalibor Štambera
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 15.58 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.14 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXIII. Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře, podle sněmovních tisků 1444 a 1629.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Václav Krása
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 16.40 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Václav Exner


XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, podle sněmovních tisků 1471 a 1630

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Hana Lagová
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Hana Lagová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Hana Lagová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Václav Krása


XXXX. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1564 a 1708

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Josef Holub
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Josef Holub


XXXXI. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Josef Holub


XXXV. Volba předsedy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 18.02 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.17 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXXII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání České republiky

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Pavel Seifer


XXXV. Volba předsedy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze byla ukončena v 18.39 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP