Hlasování
31. schůze, 23. 5. 1995

Procedurální hlasování
1 - 9 (23. 5. 1995)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1719 - 1726 a 1743/
10 - 18 (23. 5. 1995)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisky 1727, 1744 a 1745/
19 - 21 (23. 5. 1995)

3. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Káhiře dne 19. ledna 1995 /sněmovní tisk 1525/
22 (23. 5. 1995)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 24. října 1994 v Tallinu, Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 25. října 1994 v Rize a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 27. října 1994 ve Vilniusu /sněmovní tisk 1587/
23 (23. 5. 1995)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 23. listopadu 1994 v Abu Dhabi /sněmovní tisk 1601/
24 (23. 5. 1995)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994 /sněmovní tisk 1405/
25 - 26 (23. 5. 1995)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, podepsaná dne 24. června 1994 v Červené nad Vltavou doplněná nótami Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky /sněmovní tisk 1588/
27 (23. 5. 1995)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu mezinárodní Úmluva o jaderné bezpečnosti podepsaná dne 20. září 1994 ve Vídni /sněmovní tisk 1586/
28 (23. 5. 1995)

9. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky /sněmovní tisk 1765/
29 - 30 (23. 5. 1995)


ISP (příhlásit)