Sněmovní tisk 1603
Novela zákona o spotředních daních - posl. P.Koháček

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1995-03-17 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Koháček Petr.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1603.

  Zásady zákona projednány jako tisk 1434.

  Návrh zákona 21.03.1995 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána.
    Návrh zákona 26.09.1995 na 34. schůzi vzat zpět.

    Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatkyISP (příhlásit)