Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
21. schůze

Procedurální hlasování
1 - 13, 46 (7. 7. 1994), 81, 104 - 105 (8. 7. 1994), 126 - 127, 223 - 224 (9. 7. 1994)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů
14 - 20 (7. 7. 1994)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv
21 (7. 7. 1994)

3. Vládní návrh zákona o zpravodajských službách České republiky /sněmovní tisk 1016/
22 - 45 (7. 7. 1994)

4. Vládní návrh zákona o Bezpečnostní informační službě /sněmovní tisk 1015/
47 - 51 (7. 7. 1994)

5. Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb. a č. 170/1993 Sb. /sněmovní tisk 915, 1062/
106 - 108 (8. 7. 1994), 114 - 120 (9. 7. 1994)

6. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 401 z 1. června 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993
52 - 53 (7. 7. 1994)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1034, 1059/
54 (7. 7. 1994), 97 - 103 (8. 7. 1994)

8. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
109 - 113 (8. 7. 1994)

9. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
121 - 122 (9. 7. 1994)

10. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým žádá vládu České republiky o vypracování návrhu zákona o bankách a bankovnictví
128 - 134 (9. 7. 1994)

11. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. čtvrtletí 1994 /sněmovní tisk 1014/
135 - 136 (9. 7. 1994)

12. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, /sněmovní tisk 855, 855/
137 (9. 7. 1994)

13. Návrh na odvolání Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
138 - 142 (9. 7. 1994)

14. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
143 (9. 7. 1994)

15. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu
55 - 57 (8. 7. 1994)

16. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
58 - 80, 82 - 96 (8. 7. 1994)

17. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993 /sněmovní tisk 1012/
144 (9. 7. 1994)

18. Návrh posl. K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb. /sněmovní tisky 797 a 921/
186 - 188 (9. 7. 1994)

20. Návrh posl. P. Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky /sněmovní tisky 307, 307 A, 996 a 1039/
145 - 185 (9. 7. 1994)

21. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
192 (9. 7. 1994)

22. Návrh na volbu člena Rady České televize
193 - 202 (9. 7. 1994)

23. Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
203 (9. 7. 1994)

24. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Karla Hrdého a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, uvedeného ve sněmovním /sněmovní tisk 155/
204 - 206 (9. 7. 1994)

25. Návrh posl. J. Kasala a dalších na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., o změně zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., o změně zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, o změně zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a o změně zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 969/
189 - 191 (9. 7. 1994)

26. Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady a Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
207 - 208 (9. 7. 1994)

27. Návrh poslanců M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností, /sněmovní tisk 967, 1075/
209 (9. 7. 1994)

28. Bilance a zprávy o výsledcích hospodaření zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 1993
210 (9. 7. 1994)

29. Bilance a zpráva o výsledcích hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1993
211 (9. 7. 1994)

30. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1993 /sněmovní tisk 909/
214 (9. 7. 1994)

31. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1993 /sněmovní tisk 926/
212 (9. 7. 1994)

32. Návrh usnesení, kterým Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby do 31. srpna 1994 předložila zprávu o plnění programového prohlášení vlády
213 (9. 7. 1994)

33. Rezignace člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
215 - 220 (9. 7. 1994)

34. Volba člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
221 (9. 7. 1994)

35. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu privatizace
222 (9. 7. 1994)

36. Návrh na zrušení usnesení Městské rady v Rakovníku
225 (9. 7. 1994)

37. Návrh na zrušení částí usnesení Městského zastupitelstva Varnsdorf
226 (9. 7. 1994)

38. Návrh na změny ve složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územněsprávního uspořádání České republiky
227 (9. 7. 1994)

39. Návrh Poslanecké sněmovny ve věci dalšího postupu v oblasti reformy veřejné správy
228 (9. 7. 1994)

43. Odvolání rady pro RRTV ČT
123 - 125 (9. 7. 1994)


ISP (příhlásit)