Sněmovní tisk 1034
Zákon o bankách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-06-16 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1034.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 16.06.1994 usnesení č. 363 rozdané jako tisk 1035. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 20 dnů od rozdání poslancům a vydal 16.06.1994 usnesení č. 363 rozdané jako tisk 1036. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Ústavně právní výbor.
   Schůzka zpravodajů výborů byla určena na 27.06.1994 v 9.00.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1059.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 7.07.1994 na 21. schůzi schválen (usnesení č. 412).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 7.07.1994 na 21. schůzi schválen (usnesení č. 413).


ISP (příhlásit)