Stenografický zápis 21. schůze, 7. července 1994





(Schůze zahájena ve 13.10 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Martin Syka
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Tomáš Štěrba
Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jiří Bílý


I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

Předseda PSP Milan Uhde


II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv

Předseda PSP Milan Uhde


III. Vládní návrh zákona o zpravodajských službách České republiky, podle sněmovních tisků 1016 a 1057

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Miroslav Čapek
Poslanec Jan Klas
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Čapek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vlastimil Doubrava
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Miroslav Čapek
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Miroslav Čapek
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Vlastimil Doubrava
Poslanec Vladimír Šuman
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jaroslav Ortman
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena v 15.20 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.46 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Miroslav Čapek
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Libor Novák (1958)
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Vítězslav Valach
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Jan Černý
Poslanec Karel Hrdý
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Karel Hrdý
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Vítězslav Valach
Poslanec Ivan Mašek
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena v 16.30 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Vítězslav Valach
Poslanec Ivan Mašek


IV. Vládní návrh zákona o Bezpečnostní informační službě, podle sněmovních tisků 1015 a 1058

Ministr Igor Němec
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Jan Klas
Poslanec Ivan Mašek


V. Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb. a č. 170/1993 Sb., podle sněmovních tisků 915 a 1062

Předseda PSP Milan Uhde


VI. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 401 z 1. června 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993

Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Libor Novák (1958)


V. Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb. a č. 170/1993 Sb., podle sněmovních tisků 915 a 1062

Poslanec Tomáš Ježek


VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1034 a 1059

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vladimír Budinský
Guvernér ČNB Josef Tošovský
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 19.06 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP