Stenografický zápis 21. schůze, 8. července 1994


(Schůze opět zahájena v 9.03 hodin.)
(Jednání zahájeno ve 9.03 hodin)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


VIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Petr Kavan
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Michal Kraus
Poslankyně Anna Váchalová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslankyně Anna Váchalová
Poslanec Jan Bláha
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Jan Bláha
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jiří Vačkář
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický


IX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

Poslankyně Eva Fischerová
Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš
Poslankyně Eva Fischerová
Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jaromír Šimánek
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Petr Kavan
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Petr Kavan
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno v 11.43 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 12.08 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Miroslav Raška
Poslanec Jaroslav Sýkora
Poslanec Václav Grulich
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jan Černý
Poslanec Josef Hurta
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec František Trnka
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Karel Mach
Poslanec František Trnka
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 13.07 do 14.30 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.42 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Jaroslav Broulík
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jan Černý
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Zdeněk Trojan


VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1034 a 1059

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 15.33 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Tomáš Ježek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Guvernér České národní banky Josef Tošovský
Poslanec Vladimír Budinský


X. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým žádá vládu České republiky o vypracování návrhu zákona o bankách a bankovnictví

Poslanec Vladimír Budinský


V. Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb. a č. 170/1993 Sb., podle sněmovních tisků 915 a 1062

Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Václav Frank
Poslanec Tomáš Sojka
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Petr Kavan
Poslanec Anton Zima
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Josef Holub
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Josef Kubiš
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Karel Hrdý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Martin Syka
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Brodský
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Libor Novák (1958)
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Petr Brodský
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vladimír Budinský


XI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. čtvrtletí 1994, podle sněmovního tisku 1014

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Jednání přerušeno v 19.15 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP