Stenografický zápis 21. schůze, 9. července 1994


(Schůze opět zahájena v 9.08 hodin.)
(Jednání zahájeno ve 9.08 hodin)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jaroslav Unger
Poslanec Alfred Frommer


V. Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb. a č. 170/1993 Sb., podle sněmovních tisků 915 a 1062

Poslanec Jan Třebický
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Tomáš Ježek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jan Třebický


XII. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovních tisků 855 a 855 A

Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Oldřich Kužílek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 9.50 do 10.10 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 10.21 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XIII. Návrh na odvolání Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Vladimír Koronthály
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Martin Přibáň
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Martin Přibáň


XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb., podle sněmovních tisků 957 a 1061

Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Petr Brodský
Poslanec Ladislav Blažek
Ministr životního prostředí František Benda
Poslanec Josef Effenberger
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání opět zahájeno v 11.18 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Josef Effenberger
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Ludvík Motyčka
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 11.26 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 11.32 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Ministr životního prostředí František Benda
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Ivan Vrzal
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr životního Prostředí ČR František Benda
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Vladimír Budinský


XV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Richard Mandelík
Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Lubomír Voleník
Poslanec Jozef Wagner


XVI. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1994, podle sněmovního tisku 971

Místopředseda vlády a zemědělství financí ČR Josef Lux
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Pavel Pešek


XVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 1012

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický
Poslanec Věnceslav Lukáš
Poslanec Josef Holub
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Pavel Šafařík
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Josef Holub
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Holub
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XVIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1994, podle sněmovního tisku 939

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Josef Holub
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla přerušena ve 13.22 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.07 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 1012

Poslanec Josef Holub


XVIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1994, podle sněmovního tisku 939

Poslanec Josef Holub


XIX. Návrh na změny v expertní části stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda PSP Jan Kasal


XX. Návrh poslanců K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb., podle sněmovních tisků 797 a 921

Poslanec Karel Mach
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jan Černý
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jan Černý
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Jednání přerušeno v 16.08 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.30 hodin)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXI. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXII. Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Jaroslav Ortman


XXIII. Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Faifr
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Jiří Faifr
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Robert Kolář


XXIV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Karla Hrdého a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, uvedeného ve sněmovním tisku 155

Poslanec Karel Hrdý
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze přerušena v 17.15 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání opět zahájeno v 18.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXV. Návrh poslanců Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky, podle sněmovních tisků 307, 307 A, 996 a 1039

Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslankyně Jiřina Pavlíková
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Vladimír Koronthály


XXVI. Návrh poslanců Radima Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., ze dne 18. února 1994, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 958 a 993

Poslanec Radim Špaček


XXVII. Návrh poslanců M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností, podle sněmovních tisků 967 a 1075

Poslanec Miroslav Kašpárek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Kašpárek
Poslanec Miloslav Výborný


XXVIII. Bilance a zprávy o výsledcích hospodaření zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 1993

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Miroslav Raška


XXIX. Bilance a zpráva o výsledcích hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1993

Poslanec Miroslav Čerbák


XXX. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1993, podle sněmovního tisku 909

Poslanec Alfred Frommer


XXXI. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1993, podle sněmovního tisku 926

Poslankyně Stanislava Bumbová


XXXII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1993, podle sněmovního tisku 1013

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXIII. Rezignace člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1993, podle sněmovního tisku 1013

Poslankyně Květoslava Čelišová


XXXIV. Volba člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Jan Černý


XXXII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1993, podle sněmovního tisku 1013

Poslankyně Květoslava Čelišová


XXI. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Robert Kolář


XXII. Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Robert Kolář


XXIII. Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno v 19.47 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXV. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu privatizace

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jan Černý
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Pavel Seifer
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Vladimír Budinský


XXIII. Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Robert Kolář


XXI. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Robert Kolář


XXXVI. Návrh na zrušení usnesení Městské rady v Rakovníku

Poslanec Jan Litomiský


XXXVII. Návrh na zrušení částí usnesení Městského zastupitelstva Varnsdorf

Poslanec Jan Litomiský


XXXVIII. Návrh na změny ve složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územněsprávního uspořádání České republiky

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXIX. Návrh Poslanecké sněmovny ve věci dalšího postupu v oblasti reformy veřejné správy

Poslanec Josef Ježek


XXXX. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1073

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXXI. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1074

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě, podle sněmovního tisku 975

Poslanec Jiří Payne
Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Konec schůze ve 21.33 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP