Sněmovní tisk 797
Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1994-01-10 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Mach Karel.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 797.
  Návrh zákona 31.01.1994 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 17.02.1994 usnesení č. 289 rozdané jako tisk 846. Určil garančním výborem Zemědělský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Ústavně právní výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 921.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.


ISP (příhlásit)