Hlasování
21. schůze, 7. 7. 1994

Procedurální hlasování
1 - 13 (7. 7. 1994)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů
14 - 20 (7. 7. 1994)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv
21 (7. 7. 1994)

3. Vládní návrh zákona o zpravodajských službách České republiky /sněmovní tisk 1016/
22 - 45 (7. 7. 1994)

Procedurální hlasování
46 (7. 7. 1994)

4. Vládní návrh zákona o Bezpečnostní informační službě /sněmovní tisk 1015/
47 - 51 (7. 7. 1994)

6. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 401 z 1. června 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993
52 - 53 (7. 7. 1994)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1034, 1059/
54 (7. 7. 1994)

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)