Hlasování
21. schůze, 8. 7. 1994

15. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu
55 - 57 (8. 7. 1994)

16. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
58 - 80 (8. 7. 1994)

Procedurální hlasování
81 (8. 7. 1994)

16. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
82 - 96 (8. 7. 1994)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1034, 1059/
97 - 103 (8. 7. 1994)

Procedurální hlasování
104 - 105 (8. 7. 1994)

5. Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb. a č. 170/1993 Sb. /sněmovní tisk 915, 1062/
106 - 108 (8. 7. 1994)

8. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
109 - 113 (8. 7. 1994)

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)