Sněmovní tisk 1012
Roční účetní závěrka a výroční zpráva FNM za rok 1993

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS V Č Zprava

Úplný název: Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993
Autor: FNM
Předloženo: 1.06.1994
Rozesláno všem poslancům 22. 6. 1994 jako sněmovní tisk 1012.
Organizační výbor určil garančním výborem Hospodářský výbor a přikázal zprávu k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor.


ISP (příhlásit)