Hlasování
66. schůze, 9. 12. 2009

Procedurální hlasování
135 - 143 (9. 12. 2009)

86. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - třetí čtení
144 (9. 12. 2009)

104. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu do orgánů veřejné moci a pro vyšetření propojení některých veřejných činitelů se zájmovými skupinami
145 (9. 12. 2009)

105. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření důvodů a souvislostí neoprávněného udělování akademických titulů na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, včetně vyšetření role Akreditační komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při garanci a kontrole kvality vysokoškolského vzdělávání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice
146 (9. 12. 2009)

106. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
147 (9. 12. 2009)

107. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
148 (9. 12. 2009)

108. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
149 (9. 12. 2009)

160. Návrh na volbu člena Rady České televize
150 (9. 12. 2009)

161. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
151 (9. 12. 2009)

86. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - třetí čtení
152 - 195 (9. 12. 2009)


ISP (příhlásit)