Hlasování
66. schůze, 3. 12. 2009

Procedurální hlasování
67 - 71 (3. 12. 2009)

157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
72 - 77 (3. 12. 2009)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 968/ - prvé čtení
78 - 79 (3. 12. 2009)

148. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2008 - 2009 /sněmovní tisk 938/
80 (3. 12. 2009)

149. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
81 (3. 12. 2009)

85. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) týkající se přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a souvisejících podmínek a s přístupem k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) /sněmovní tisk 965/ - prvé čtení
82 - 83 (3. 12. 2009)

156. Zpráva vlády o aktuálním stavu v případu tzv. bytů OKD
84 - 90 (3. 12. 2009)


ISP (příhlásit)