Hlasování
7. schůze, 2. 12. 1998

28. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky
104 (2. 12. 1998)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/ - třetí čtení
105 - 132 (2. 12. 1998)

Procedurální hlasování
133 - 134 (2. 12. 1998)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/ - třetí čtení
135 (2. 12. 1998)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení
136 - 137 (2. 12. 1998)

25. Návrh na odvolání ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
138 - 139 (2. 12. 1998)

26. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Blatné
140 - 142 (2. 12. 1998)

27. Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu České republiky
143 - 145 (2. 12. 1998)

28. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky
146 (2. 12. 1998)

27. Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu České republiky
147 - 148 (2. 12. 1998)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení
149 - 213 (2. 12. 1998)

29. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 22/
214 - 218 (2. 12. 1998)

30. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1997 /sněmovní tisk 48/
219 - 221 (2. 12. 1998)

32. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden - červen 1998 /sněmovní tisk 57/
222 (2. 12. 1998)

33. Informace o zvýhodněném financování za I. pololetí roku 1998 /sněmovní tisk 58/
223 (2. 12. 1998)

34. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1999 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za rok 1999 /sněmovní tisk 64/
224 - 226 (2. 12. 1998)

35. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 67/
227 - 235 (2. 12. 1998)


ISP (příhlásit)