Sněmovní tisk 48
Výroční zpr. Rady České televize o činnosti tv v roce 97

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1997 (organizační výbor v usnesení č. 49 ze dne 19.11.1998 přikázal k projednání stálé komisi PS pro sdělovací prostředky)

Autor: RČT

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Televize

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, programová produkce, správní dohled, správní kontrola, televize, veřejná instituce, zpráva o činnostiISP (příhlásit)