Hlasování
7. schůze, 26. 11. 1998

Procedurální hlasování
46 (26. 11. 1998)

36. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
47 - 50 (26. 11. 1998)

5. Návrh způsobu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 v opakovaném prvém čtení a čteních dalších v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
51 - 55 (26. 11. 1998)

Procedurální hlasování
56 - 60 (26. 11. 1998)

19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic, která byla podepsána dne 17. září 1998 v Praze /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení
61 (26. 11. 1998)

20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, která byla podepsána v Almaty dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení
62 (26. 11. 1998)

21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám, sjednaná dne 23. srpna 1978 ve Vídni /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení
63 (26. 11. 1998)

Procedurální hlasování
64 (26. 11. 1998)

31. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1998 /sněmovní tisk 55/
65 - 67 (26. 11. 1998)

Procedurální hlasování
68 (26. 11. 1998)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb. /sněmovní tisk 51/ - prvé čtení
69 - 70 (26. 11. 1998)

Procedurální hlasování
71 (26. 11. 1998)


ISP (příhlásit)