Hlasování
7. schůze, 1. 12. 1998

14. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení
72 - 74 (1. 12. 1998)

15. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení
75 (1. 12. 1998)

16. Senátní návrh na vydání zákona o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení
76 - 77 (1. 12. 1998)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - prvé čtení
78 - 85 (1. 12. 1998)

Procedurální hlasování
86 (1. 12. 1998)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/ - třetí čtení
87 - 95 (1. 12. 1998)

28. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky
96 - 97 (1. 12. 1998)

1. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
98 (1. 12. 1998)

27. Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu České republiky
99 - 103 (1. 12. 1998)


ISP (příhlásit)